Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], αναφορικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για μετάβαση στην ενιαία εκπαίδευση, η Επίτροπος ετοίμασε την παρούσα Θέση.
Σκοπός της παρούσας Θέσης είναι η Επίτροπος να υποβάλει τις απόψεις της στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διεξάγει το ΥΠΠ σε σχέση με την εξαγγελθείσα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και, ειδικότερα, σε σχέση με το προτεινόμενο πλαίσιο για μετάβαση από την Ειδική στην Ενιαία Εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτύπωση μιας προκαταρκτικής άποψης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμος του 2019», το οποίο της υποβλήθηκε για σχόλια. Η παρούσα Θέση περιλαμβάνει επισημάνσεις σε σχέση με αδυναμίες, παραλείψεις ή/και αντιφάσεις που έχει εντοπίσει στο πλαίσιο διαμόρφωσης νέας πολιτικής ή/και των νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και συνοπτικές εισηγήσεις, υπό το φως των υποχρεώσεων του Κράτους που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Οι παρατηρήσεις της Επιτρόπου υποβάλλονται σε αυτό το στάδιο, για σκοπούς υποβοήθησης της διαδικασίας διαβούλευσης την οποία έχει ξεκινήσει το ΥΠΠ, επί θεμάτων γενικών αρχών, και επιφυλάσσεται για την υποβολή συγκεκριμένων και εμπεριστατωμένων απόψεών της επί του νομοσχεδίου και των σχεδίων Κανονισμών, όταν της διαβιβαστούν για απόψεις.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέση_Ενιαία Εκπαίδευση Μάρτιος 2019.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top