Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

1.Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:Προοίμιο: «Έχοντας υπόψη ότι το παιδί λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα………….»

Άρθρο 31: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλές για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.

General Comment 4: Υγεία και Ανάπτυξη στην Εφηβεία: Άρθρο 7: «… Οι γονείς έχουν υποχρέωση να παρέχουν ασφαλή και υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο/η έφηβος να αναπτυχθεί…» Άρθρο 16. «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν, κατά τρόπο που να συνάδει με την ηλικία της εφηβείας, νομοθεσίες και προγράμματα που να προωθούν την υγεία και την ανάπτυξη των εφήβων.

General Comment 7: Εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην παιδική ηλικία: Άρθρο 17: «… Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν καθοδήγηση και σωστό προσανατολισμό στα παιδιά με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, μέσα από διάλογο και παραδείγματα, με τρόπους που να ενισχύουν και να βελτιώνουν τα δικαιώματα τους».

2.Video Games, τηλεόραση
Η ευρωπαϊκή αγορά παιγνιδιών βίντεο είναι πολύ δυναμική αγορά με ετήσιο κέρδος γύρω στα 7.3 δις. Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Information Society and Media δήλωσε ότι η ανάπτυξη αυτή προϋποθέτει αυξημένη ευθύνη για τους γονείς των παιδιών οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν με ποια παιγνίδια απασχολούνται τα παιδιά τους. Τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές και η βιομηχανία και οι εθνικές αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες για να παίρνουν τις αποφάσεις για τα παιδιά τους δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Consumer (Καταναλωτών).

Στο εμπόριο και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παιγνίδια τα οποία δεν διευκρινίζουν πολλές φορές το όριο ηλικίας των παιδιών στα οποία απευθύνονται. Οι γονείς επομένως πρέπει να λειτουργούν σαν «φίλτρα» των πληροφοριών που λαμβάνουν τα παιδιά τους και να μην χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά ως «ηλεκτρονικές baby-sitters». Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κλέβει συνήθως χρόνο από άλλες πολύ σημαντικές δραστηριότητες των παιδιών.

3.Επιδράσεις στα παιδιά:
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 90% των ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιέχουν κάποιας μορφής βίαιο περιεχόμενο. Έρευνα από εγκληματολογικό κέντρο στη Γερμανία έχει δείξει ότι από τους ανήλικους που προέβηκαν σε εγκληματικές πράξεις, το 44% δήλωσαν ότι έπαιζαν πολύ συχνά παιχνίδια με θέματα τον πόλεμο, έναντι του 14% που δήλωσε ότι δεν έπαιζε καθόλου. Όσο η συχνότητα ενασχόλησης με παιχνίδια πολέμου αυξανόταν, τόσο αυξανόταν και το ποσοστό των ανηλίκων που προέβησαν σε εγκληματικές πράξεις.

Η συχνή έκθεση σε βίαια ερεθίσματα τόσο μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όσο και μέσα από την τηλεόραση έχει ως συνέπεια την απευαισθητοποίηση στη βία, με αποτέλεσμα την έλλειψη αντίδρασης στην πραγματική βία. Μειώνεται η ικανότητα ενσυναίσθησης , η οποία φέρνει το άτομο σε επαφή με τον πόνο του άλλου που θεωρείται βασικό μηχανισμός αναστολής της επιθετικότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Ανάλογα επιδρά και η τηλεόραση στα παιδιά στην αντίληψη που διαμορφώνουν σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο.

4.Συμπεράσματα:
Η επαφή των παιδιών με τα νέα μέσα ψυχαγωγίας πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά. Αυτό απαιτεί την ενεργό εμπλοκή των γονιών ή αυτών που έχουν την ευθύνη επιτήρηση των παιδιών. Αλλά και η πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέχει την δυνατότητα στους γονείς να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις θεσμοθετώντας ρυθμίσεις καθόσον αφορά την παροχή σωστών πληροφοριών.

Το γεγονός ότι η χρήση των Η/Υ και της τηλεόρασης έχουν γίνει οικογενειακή καθημερινότητα κάνει επιτακτική την υποχρέωση των γονιών για να ασκούν σωστά το γονικό τους ρόλο έτσι που τα παιδιά να μην χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά αλόγιστα και σαν μέσο απασχόληση τους.

Δεν είναι σκόπιμη η απαγόρευση τους αλλά οι γονείς πρέπει να συνεργαστούν με τα παιδιά τους και να παίρνουν μέρος στην ενασχόληση των παιδιών τους με τα μέσα αυτά λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη κριτήρια που ισχύουν για την ηλικία του παιδιού τους σε θέματα χρονικά και θεματικά.

Το σύστημα PEGI είναι ένα Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Παιχνίδια, με ηλικιακή κατηγοριοποίηση που αναπτύχθηκε στη βιομηχανία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2003. Η βιομηχανία και οι κρατικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν συνεργασία για να κάνουν το σύστημα ευρέως γνωστό. Τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επηρεάσουν αποφασιστικά την πώληση των παιχνιδιών αυτών στα καταστήματα έτσι ώστε αυτό να γίνεται με γνώμονα την προστασία των παιδιών. Το Σύστημα PEGΙ εφαρμόζεται σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 χώρες έχουν ειδική νομοθεσία και 4 στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος δεν έχουν καμία ρύθμιση. Επομένως χρειάζεται το σύστημα αυτό να περιληφθεί στο σύστημα ταξινόμησης της χώρας.

1 Ιουλίου 2008Κατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα στη Βουλή για τα ηλεκτρονικά παιγνίδια 01.07.08.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top