Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Σάββατο 5 Απριλίου 2008

Δημοτικό Θέατρο Λατσιών


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση στην οποία καταξιωμένοι Κύπριοι επιστήμονες και ειδικοί θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τους γονείς από τη γέννηση του παιδιού μέχρι και την εφηβεία. Συγχαίρω ιδιαίτερα τους διοργανωτές του Συνεδρίου του οποίου η πολύπλευρη θεματολογία και η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών θα δώσουν την ευκαιρία για ενημέρωση σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν την υγεία του παιδιού.

Έχω το προνόμιο και τη βαριά ευθύνη να είμαι η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, ενός νέου θεσμού που συστάθηκε πρόσφατα με βάση τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007 (N. 74(I)/2007). Θεσμοθετημένη αποστολή του Επιτρόπου είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με Νόμο 243/1990.

Η Σύμβαση είναι ένα μοναδικό νομικό έγγραφο το οποίο θέτει τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για τη σωστή μεταχείριση και το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών όλου του κόσμου. Η Κύπρος, ως Συμβαλλόμενο κράτος, έχει υποχρέωση να μεριμνά, ώστε οι νόμοι, οι πολιτικές, οι διοικητικές πρακτικές και διαδικασίες του Κράτους να διέπονται από τις βασικές αρχές της Σύμβασης, οι οποίες προσδιορίζουν και την ερμηνεία όλων των άρθρων της. Αυτές είναι τέσσερεις: η Προστασία απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση, το συμφέρον του παιδιού να είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε θέμα που το αφορά, το δικαίωμα της ανάπτυξης και το δικαίωμα συμμετοχής.


Το άρθρο 24 της Σύμβασης διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει καλή υγεία, ιατρική φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιατρικές παροχές, στις υπηρεσίες πρόληψης και στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, χωρίς καμία διάκριση. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να μεριμνούν ώστε να υπάρχει διεθνής συνεργασία προς αυτή την κατεύθυνση. «Υγεία», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ορίζεται ως η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ισορροπίας. Η καλή υγεία συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου και στο να ζει μια παραγωγική ζωή σε αρμονία με το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν υποχρέωση να παίρνουν κατάλληλα μέτρα για:
α) μείωση της παιδική θνησιμότητας - το Κράτος οφείλει να διασφαλίσει όσο το δυνατό ψηλότερο επίπεδο παιδικής επιβίωσης. Σύμφωνα με τη Unicef, το επίπεδο της παιδικής θνησιμότητας μέχρι την ηλικία των 5 χρονών σε μια χώρα αποτελεί το πιο σημαντικό δείκτη για την κατάσταση των παιδιών στη χώρα αυτή.

β) ανάπτυξη πρωτοβάθμιας περίθαλψης – το Κράτος υποχρεούται να διασφαλίσει σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και περίθαλψη με έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφόρηση για επίκαιρα προβλήματα υγείας και τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους, οικογενειακού προγραμματισμού και εμβολιασμού κατά των μεταδοτικών νοσημάτων.

γ) καταπολέμηση των ασθενειών και του υποσιτισμού μέσα στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Επιβάλλεται επιμόρφωση για τη σωστή διατροφή, γιατί η πρόσβαση σε διατροφικά κατάλληλη τροφή είναι δικαίωμα όλων των ατόμων. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης εκφράζει ανησυχία για το θέμα της κακής διατροφής των παιδιών και σημειώνει ότι οι διατροφικές διαταραχές όπως η ανορεξία και η βουλιμία αποτελούν σοβαρή απειλή για την καλή υγεία των παιδιών.

δ) εξασφάλιση στις μητέρες κατάλληλης περίθαλψης πριν και μετά τον τοκετό – η μείωση της μητρικής και βρεφικής θνησιμότητας είναι προτεραιότητα του τομέα υγείας. Οι μητέρες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε κατάλληλα εξοπλισμένες και επανδρωμένες υπηρεσίες, φροντίδα κατά και μετά τον τοκετό.

ε) ενημέρωση και πρόσβαση στην εκπαίδευση και υποστήριξη των γονιών και παιδιών στα θέματα υγείας, διατροφής του παιδιού, τα πλεονεκτήματα του θηλασμού, της υγιεινής, της καθαριότητας του περιβάλλοντος και της πρόληψης ατυχημάτων – επιμόρφωση, πληροφόρηση και υποστήριξη για επίτευξη της εφαρμογής του δικαιώματος του παιδιού στην υγεία και πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης. Κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο πεθαίνουν από αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, όπως ατυχήματα στο σπίτι και άσκησης βίας στην οικογένεια. Το κράτος μπορεί και οφείλει να αναλάβει δράσεις για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων, όπως παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους γονείς και οικονομική ενίσχυση για την εξασφάλιση ασφαλών προϋποθέσεων στο σπίτι.

στ) ανάπτυξη προληπτικής ιατρικής φροντίδας – Παροχή κατάλληλης καθοδήγησης και βοήθειας σε γονείς στην άσκηση του γονικού τους ρόλου και παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων για τη φροντίδα των παιδιών. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης εκφράζει ανησυχία για το θέμα της προληπτικής ιατρικής φροντίδας κατά την εφηβική ηλικία σε θέματα όπως η σεξουαλική υγεία, οι κίνδυνοι σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, τα αυξανόμενα ποσοστά παιδικών αυτοκτονιών και η αυξημένη χρήση τσιγάρου, αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Θα ήθελα να τονίσω τον ουσιαστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η οικογένεια. Η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο θεσμό της κοινωνίας, μέσα από τον οποίο διασφαλίζεται η επιβίωση, η προστασία και η ανάπτυξη του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό των γονιών και της οικογένειας στην οποία ζει και, ως εκ τούτου, είναι αναγνωρισμένη η σημαντική επίδραση που διαδραματίζει η οικογένεια. Κατά συνέπεια η εκπαίδευση των γονέων σημαίνει και εκπαίδευση των παιδιών.

Είναι, επομένως, σημαντικό η οικογένεια και οι γονείς να τυγχάνουν σεβασμού, στήριξης και καθοδήγησης στην ευθύνη και το καθήκον τους να παρέχουν στα παιδιά τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους.

Είναι για όλα αυτά που θεωρώ το σημερινό Συνέδριο ως μια ιδιαίτερα αξιέπαινη πρωτοβουλία που στοχεύει στην κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση των γονιών για θέματα που άπτονται της υγείας του παιδιού.

Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω την τελετή έναρξης του Σεμιναρίου, το οποίο θεωρώ εξαιρετικής σημασίας για την Κυπριακή κοινωνία, γιατί πιστεύω ότι θα συμβάλει τα μέγιστα σ΄ αυτό που είναι ο κοινός στόχος, η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών να απολαμβάνουν το ψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας. Συγχαίρω και πάλι τους διοργανωτές καθώς και όλους τους διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς που λαμβάνουν μέρος, και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.
Κατεβάστε το αρχείο Word Ομιλία στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο για Γονείς 5-4-2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top