Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, έτσι ώστε αυτή να κινητοποιηθεί και να διασφαλίσει πρακτικά τα δικαιώματα των παιδιών στην οικογένεια, στην κοινότητα και στην κοινωνία, το Γραφείο μας συμπεριέλαβε στοΣχέδιο Δράσης του για το 2008 την διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην παιδική προστασία και υγεία».

Το σεμινάριο αυτό θα απευθύνεται σε Λειτουργούς Ευημερίας οι οποίοι αποτελούν την κατεξοχήν ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται με και για τα παιδιά και έχουν άμεση σχέση με οικογένειες με παιδιά στην καθημερινή τους πρακτική.

Στόχος των Σεμιναρίων αυτών είναι η εξοικείωση της επαγγελματικής αυτής ομάδας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά κυρίως η επιμόρφωση και εκπαίδευση τους στον τομέα της πρακτικής εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών στην οικογένεια.

Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης αυτής θα είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Λειτουργών Ευημερίας στην καθημερινή τους εργασία για να είναι το συμφέρον του παιδιού πάντοτε πρωταρχικής σημασίας και τεθεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην οικογένεια στο επίκεντρο.

Το Σεμινάριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν σε πρώτη φάση 50 Λειτουργοί Ευημερίας. Το Γραφείο μας προγραμματίζει την επανάληψη του σεμιναρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top