Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - ΚύπροςΟμιλία του προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη στην Ετήσια Εκδήλωση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, 2013


Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Κατ’ αρχή, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, για τη διοργάνωση της όμορφης αυτής εκδήλωσης, σήμερα 20 Νοεμβρίου, Ημέρας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η σημερινή επετειακή εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 24 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία συνιστά ορόσημο στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η υιοθέτηση της Σύμβασης, στις 20 Νοεμβρίου 1989, είναι μια ακόμη σημαντική στιγμή στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία συνιστούν, αναμφίβολα, τη μέγιστη κατάκτηση της ανθρωπότητας και το ισχυρότερο μέσο για την απόκρουση της βαρβαρότητας και κάθε νοσηρής και ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι στον άνθρωπο. Με την πράξη αυτή, η διεθνής κοινότητα επαναβεβαίωσε με κάθε αυστηρότητα τη δέσμευσή της στο σεβασμό και την εκτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Σύμβαση που συνιστά το πλέον περιεκτικό και οικουμενικά αποδεκτό σήμερα εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατοχυρώνει το παιδί ως υποκείμενο δικαιωμάτων και καθιερώνει το ευρύτερο πλαίσιο των υποχρεώσεων των κρατών για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πολιτικών για το παιδί.

Η ποιότητα της δημοκρατίας μιας κοινωνίας αξιολογείται με γνώμονα το βαθμό που αυτή διασφαλίζει και προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών της γενικά, και ιδιαίτερα όσων ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους πολιτικά και κοινωνικά αδύνατους. Για αυτούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην υπεροχή και, πολλές φορές, την αυθαιρεσία των δυνατών.

Χωρίς αμφιβολία, τα παιδιά είναι μια τέτοια αδύνατη, από κάθε άποψη, ομάδα του πληθυσμού. Δεν θα ήταν, επομένως, υπερβολή να ειπωθεί ότι, ο σεβασμός στην εγγενή αξιοπρέπεια και τα αναφαίρετα δικαιώματα των παιδιών συνιστά το δείκτη του ανθρωποκεντρικού βάθους και της ευαισθησίας μιας κοινωνίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ένα επιπρόσθετο λόγο για να παραμένει προσηλωμένη στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο λαός της Κύπρου, στο σύνολό του, έχει βιώσει στη σύντομη ιστορία της χώρας μας, τις καταστρεπτικές συνέπειες από την παραβίαση θεμελιωδών και αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αποκατάσταση και η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς του δύσκολου πολιτικού αγώνα που διεξάγουμε για την επανένωση της χώρας και του λαού μας και αυτό επιβεβαιώνει τη μεγάλη ευαισθησία που έχουμε απέναντι σε αυτά. Ευαισθησία που σε ότι αφορά τα παιδιά, υπερέχει.

Η Κύπρος κατέθεσε εμπράκτως τη δέσμευσή της στα δικαιώματα του Παιδιού επικυρώνοντας τη Σύμβαση περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με το νόμο 243/1990, που θιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989.

Ανταποκρινόμενη στις διεθνείς της υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τη συμμετοχή της στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κυπριακή πολιτεία ψήφισε τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου, 2007. Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, διόρισε την κα Λήδα Κουρσουμπά ως Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 6 Φεβρουαρίου 2008.

Λειτουργώντας κατά τα διεθνή πρότυπα των ανεξάρτητων εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού διαδραματίζει, κατά κύριο λόγο, εποπτικό ρόλο με κύρια ευθύνη την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο.

Στα πλαίσια επίσημης συνάντησης που είχα πρόσφατα με την Επίτροπο, όταν η κ. Κουρσουμπά με επισκέφτηκε για να μου παραδώσει την Ετήσια Έκθεσή της για το 2012, τη διαβεβαίωσα για την αμέριστη στήριξη της κυπριακής πολιτείας και, ειδικότερα, της παρούσας κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, στο θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και στο δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει. Τη στήριξη αυτή θα ήθελα να επαναλάβω στην Επίτροπο και απόψε, δημόσια. Όπως έχω και άλλοτε υπογραμμίσει, ο σεβασμός μας στους ανεξάρτητους θεσμούς είναι δεδομένος και η συμπαράστασή μας απεριόριστη.

Τα παιδιά αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της παρούσας κυβέρνησης και, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να υπογραμμίσω την προσήλωση της κυπριακής πολιτείας στο σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού.
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, εργαζόμαστε σκληρά, προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη πολιτικών με ανάλογες ευαισθησίες και την επένδυση σε προγράμματα που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και θα αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρόπο ώστε να προωθηθούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις και να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές, αλλά και με την ενίσχυση υπηρεσιών προς το παιδί και την οικογένεια.

Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσα να αναφέρω προγράμματα που επεξεργαζόμαστε ή και προωθούμε και αφορούν στην οικονομική και όχι μόνο, στήριξη απόρων μαθητών και μαθητριών, τον ανασχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής και την καθιέρωση στοχευμένων επιδομάτων, την εφαρμογή του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος κ.α.

Παράλληλα, σε θεσμικό επίπεδο, έχουμε προτεραιότητα να συνεχίσουμε τάχιστα – σε συνεργασία και με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - στον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών όπως είναι οι περί Παίδων και περί Υιοθεσιών Νόμοι, για τους οποίους έχει γίνει, ήδη, αρκετή προεργασία, για την εναρμόνισή τους με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης βρίσκεται επίσης, η προώθηση νομοθεσίας που να διέπει τη θέση των παιδιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως με έχει πληροφορήσει ήδη η Επίτροπος προετοιμάζει ολοκληρωμένο προσχέδιο νομοθεσίας που θα υποβληθεί υπό μορφή εισηγήσεων προς την Κυβέρνηση. Η κύρωση και η πλήρης υλοποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Λανζαρότε) συγκαταλέγεται επίσης στις προτεραιότητές μας.

Την ίδια στιγμή, προχωρούμε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έχοντας ως στόχο ένα αποτελεσματικό και συνάμα παιδοκεντρικό δημόσιο σχολείο, που θα υποδέχεται και θα υποστηρίζει και θα ενδυναμώνει κάθε παιδί. Αναφέρομαι σε ένα σχολείο οργανωμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, που θα λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού και θα προετοιμάζει δημοκρατικούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο.

Η αποψινή σας εκδήλωση, με τον τίτλο «Πάρε θέση, δώσε το χέρι», η οποία εστιάζει σε μια σύγχρονη μορφή εκφοβισμού, ευρύτερα γνωστή ως «bullying», θα έλεγα ότι ορθά αποδίδει αυτά που οφείλουμε να προσφέρουμε για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα πρόβλημα της εποχής, τις διαστάσεις του οποίου δύσκολα εντοπίζουμε, λόγω ακριβώς της φύσης του.

Ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου και φυσικά και στη χώρα μας. Αυτή η μορφή εκφοβισμού αφορά στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών/ παιδιών, με στόχο την πρόκληση πόνου ή/ και αναστάτωσης. Εμφανίζεται με πολλαπλές μορφές, όπως μέσω του λεκτικού, του κοινωνικού και του σωματικού εκφοβισμού. Μια άλλη, πιο σύγχρονη μορφή, είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, που στις μέρες μας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, στεκόμαστε με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών και, ειδικότερα, απέναντι στα φαινόμενα εκφοβισμού. Η σημερινή Κυβέρνηση, επεξεργάζεται την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, τόσο στο επίπεδο της σχολικής μονάδας όσο στο επίπεδο της κοινότητας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, προγραμματίζουμε να ενεργοποιήσουμε το Δίκτυο κατά της σχολικής βίας, σε συνεργασία με την Επίτροπο, το συντομότερο δυνατόν. Στόχος μας, είναι να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα προστασίας γύρω από κάθε παιδί και ταυτόχρονα να του παράσχουμε τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του.

Οφείλουμε στα παιδιά ότι καλύτερο έχουμε να δώσουμε.
Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού δημιουργεί νομική υποχρέωση και ευθύνη στο Κράτος να μεριμνήσει για τις ανάγκες του παιδιού.

Θέλω να εξάρω το έργο που επιτελείται από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το Γραφείο της και να εκφράσω την προσωπική μου συμπαράσταση αλλά και τη στήριξη της κυβέρνησης και, συνάμα, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή σας.

Εμείς, παίρνουμε θέση απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού και, συνοδοιπόροι στον αγώνα σας, απλώνουμε το χέρι σ’ αυτούς που το χρειάζονται.

Κατεβάστε το αρχείο Word omilia proedrou gia 20 november.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top