English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Δεύτερη Συνάντηση της 7ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, 4-5/03/2017

22/03/2017

Ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαίδευσης της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΟΕΣ) 2017 το οποίο διεξήχθηκε στην κοινότητα Πεδουλά, στις 4 και 5 Μαρτίου 2017. Το διήμερο αποτέλεσε τη δεύτερη συνάντηση της ΟΕΣ 2017 και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος του διημέρου ήταν τα μέλη της ΟΕΣ να είναι σε θέση να εφαρμόζουν προσεγγίσεις στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού συνυπολογίζοντας διάφορους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας πιθανής παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού.

Συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο στάδιο τα μέλη της ΟΕΣ, μέσα από υποθετικά σενάρια διέκριναν συμπεριφορές μέσα από τις οποίες επιδιώκουν στην καθημερινότητά τους τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στη συνέχεια αξιολόγησαν τις συμπεριφορές και ανέδειξαν εκείνες οι οποίες συνάδουν στο πλαίσιο προσεγγίσεων στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα μέλη της ΟΕΣ είχαν στη συνέχεια την ευκαιρία να εντοπίσουν τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν ώστε ένα παιδί ή ομάδες παιδιών να καταστούν ευάλωτα. Συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού, αλλά και οι κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιεί, μπορούν να αυξήσουν την ευαλώτητά του και να δημιουργήσουν κοινωνικές ανισότητες.
Οι Έφηβοι Σύμβουλοι εντόπισαν κοινά στοιχεία μεταξύ παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και κατέγραψαν συνθήκες κάτω από τις οποίες παιδιά είναι θύματα περιθωριοποίησης ή αποκλεισμού. Στη συνέχεια, κατέγραψαν εισηγήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν από το κράτος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των συγκεκριμένων παιδιών. Σ’ ένα επόμενο στάδιο, τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων του παιδιού, καταγράφοντας τρόπους και παραδείγματα στα οποία η παραβίαση ενός συγκεκριμένου δικαιώματος, οδηγεί στην παραβίαση σωρείας άλλων δικαιωμάτων. Ακολούθως, τα μέλη της ΟΕΣ συζήτησαν διάφορες πτυχές των 4 βασικών αρχών της Σύμβασης και συζήτησαν την εφαρμογή τους μέσα από παραδείγματα άσκησης ή παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι δραστηριότητες της δεύτερης μέρας αφορούσαν τον πυλώνα του ελέγχου πιθανών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα μέλη της ΟΕΣ, μελετώντας υποθετικά σενάρια πιθανών παραβιάσεων, εντόπισαν τους παράγοντες που είχαν αναλύσει μέσα από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Στο τελικό στάδιο αξιολόγησαν υποθετικές απαντήσεις αρμοδίων Αρχών στα συγκεκριμένα σενάρια και εφάρμοσαν τις πρόνοιές της Σύμβασης καταλήγοντας στην έκδοση πορίσματος, στο οποίο κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους και τις υποχρεώσεις του Κράτους.
Με το πέρας των βιωματικών δραστηριοτήτων τα μέλη της ΟΕΣ κατέθεσαν τις προτάσεις αναφορικά με τα θέματα τα οποία θα ήθελαν να τους απασχολήσουν στις επόμενες συναντήσεις. Οι προτάσεις αφορούσαν τις θεματικές «οικογένεια και παιδί» και «αθλητισμός και παιδί».

Αξιολογώντας το διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι ήταν πολύ χρήσιμο και εποικοδομητικό. Από όσα ανέφεραν τα μέλη της ΟΕΣ διαφάνηκε ότι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα ο βιωματικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και ο διευκολυντικός ρόλος των εκπαιδευτών. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ένα μέλος της ΟΕΣ «νιώθαμε ισότιμοι μαζί σας». Τα μέλη της ΟΕΣ αξιολόγησαν τις δραστηριότητες ως πολύ βοηθητικές όσον αφορά στη γνωριμία και τη σύνδεση μεταξύ των μελών της ΟΕΣ καθώς επίσης, στην απόκτηση γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών. Ανέφεραν επίσης ότι οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην κατανόηση του τρόπου διεκδίκησης των δικαιωμάτων, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην αποδοχή πολλαπλών προοπτικών αντιμετώπισης ενός θέματος. Γενικά, οι Έφηβοι Σύμβουλοι αξιολόγησαν πολύ θετικά την οργάνωση και διεξαγωγή του διήμερου εργαστηρίου, τη δομή και ροή του προγράμματος, την επιλογή θεμάτων και τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν για έκφραση των απόψεων τους. Αξιολόγησαν επίσης θετικά τη σταδιακή εφαρμογή των δραστηριοτήτων και σημείωσαν την εμπέδωση και κατανόηση των εννοιών. Όπως ανέφεραν μέλη της ΟΕΣ, η εργασία σε μικρές και διαφορετικές ομάδες ανά δραστηριότητα βοήθησε στη γνωριμία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ΟΕΣ. Σημείωσαν δε, ότι ο τρόπος δόμησης των δραστηριοτήτων κινητοποιούσε τους συμμετέχοντες και τους ενέπλεκε ενεργά στο στόχο της ομάδας.

Όσον αφορά στον βαθμό στον οποίο το διήμερο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες τους, παρόλο που, όπως σημείωσαν, από την πρώτη συνάντηση είχαν αντιληφθεί τον τρόπο που εργαζόταν η ΟΕΣ. Η ΟΕΣ αναφέρθηκε και σε σημεία που χρήζουν βελτίωσης, όπως η περιορισμένη διάρκεια των διαλειμμάτων και το γεμάτο από δραστηριότητες πρόγραμμα που οδήγησε στη σωματική κόπωση των συμμετεχόντων. Αναφέρθηκαν επίσης, στην ώρα αναχώρησης από την κοινότητα Πεδουλά, η οποία θα οδηγούσε στην άφιξη στα σπίτια των μελών αργά το βράδυ, αλλά και στη δομή του προγράμματος, καταθέτοντας την εισήγηση, όπως οι δραστηριότητες ενεργοποίησης διεξάγονταν στο ενδιάμεσο των δραστηριοτήτων και όχι στην αρχή κάθε ενότητας. Εκφράστηκαν επίσης, εισηγήσεις για βελτίωση συγκεκριμένων ασκήσεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η αποτυχία που βίωσαν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης άσκησης συνέβαλε στην αλλαγή αντιλήψεων. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν επίσης την ανάγκη για επιλογή από τα μέλη της ΟΕΣ της ημερομηνίας πραγματοποίησης των συναντήσεων ιδιαίτερα, όταν αυτές πραγματοποιούνται κατά τα Σαββατοκύριακα.Το διήμερο εργαστήρι ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, οπόταν και τα μέλη της ΟΕΣ αναχώρησαν από την κοινότητα Πεδουλά.2η συνάντηση 7ης ΟΕΣ 4-5 3 2017.docx (Μέγεθος Αρχείου: 1218 KB)


Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας