Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Το παρόν Πόρισμα συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], και ιδιαιτερα το άρθρο 4(1) (γ) (δ) και (ε) και (2) (δ) στη βάση διερεύνησης παραπόνου.
Τα παράπονα αφορούσαν δύο περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες ήταν δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), το οποίο τερματίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Η αιτιολογία της ΥΔΕΠ, στηρίχθηκε στη συμβίωση της κατά περίπτωση δικαιούχου, με άλλο πρόσωπο, στη βάση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της.Κατεβάστε το αρχείο Word ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΓΕΠ 11.17.08.11.13 και 11.17.08.11.84 Final.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top