Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ιστορικό:

1. Παρουσία στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4.12.2008 (Κ25 και Κ31)
2. Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 8.1.2008 (Κ34)
3. Δημόσια Παρέμβαση Επιτρόπου ημερ. 18.1.2008 (Κ37)
4. Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 21.4.2008 (Κ59) Μετά την πρόσληψη 7 ιδρυματικών λειτουργών και εξειδικευμένου προσωπικού
5. Επιστολή από την Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 23.4.2008 (Κ67)
6. Συνάντηση της Επιτρόπου με ομάδα γονιών παιδιών της Νέας Ελεούσας ημερ. 7.7.2008
7. Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 11.7.2008 (Κ138)
8. Συνάντηση της Επιτρόπου με τη Ψυχολόγο της Νέας Ελεούσας ημερ. 18.7.2008
9. Κοινοποίηση Επιστολής από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ημερ. 5.6.2008 (Κ159)
10. Επιστολή της κας Στέλλας Κυριακίδου ημερ. 28.7.2008 (Κ161)
11. Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 29.7.2008 (Κ136)
12. Επιστολή από την Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 25.7.2008 (Κ164)
13. Επιστολή από την Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων ημερ. 7.8.2008 (Κ170)

Κατεβάστε το αρχείο Word Νέα Ελεούσα 30.9.2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top