Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


«Σήμερα θεωρούμε ότι εγκαινιάζουμε ένα διάλογο, ο οποίος θα βοηθήσει τόσο το Υπουργείο όσο και την Επίτροπο, ως νέο θεσμό, να ασκήσει τις σημαντικές λειτουργίες που της έχουμε εναποθέσει», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά.

«Ως Υπουργείο», ανέφερε επίσης η κα Υπουργός, «στηρίζουμε πλήρως το θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Για μας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην άσκηση μιας σοβαρής ευθύνης που έχουμε ως Υπουργείο που αφορά στην προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε συζητήσει τρόπους εμπέδωσης της συνεργασίας με την Επίτροπο, ειδικότερα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας».

Καταλήγοντας τόνισε: «Θεωρούμε ότι η Επίτροπος δεν είναι απέναντί μας. Έχει ρόλο, τον οποίο της έχει εναποθέσει η Πολιτεία, στα ζητήματα του ελέγχου. Αναμένουμε ότι αυτό το ρόλο θα ασκεί πλήρως και σε βάθος. Θεωρούμε ότι αυτός ο ρόλος είναι σημαντικός και βοηθητικός για μας στα ζητήματα της βελτίωσης και των πολιτικών που ακολουθούμε αλλά και των νομοθεσιών».

Από πλευράς της, η κα Κουρσουμπά σημείωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που έχει με Υπουργό από την ανάληψη των καθηκόντων της. Και πρόσθεσε: «Οι επισκέψεις αυτές έχουν και για μένα πολύ μεγάλη σημασία για να εμπεδώσουν τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του ως ανεξάρτητος θεσμός, ο οποίος έχει ως αρμοδιότητα να εξασφαλίσει την απόλαυση των δικαιωμάτων του παιδιού και στο πλαίσιο αυτό να ελέγχει, να παρακολουθεί και να κάνει εισηγήσεις ώστε οι νομοθεσίες, οι πολιτικές διαδικασίες και πρακτικές να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης δικαιωμάτων του παιδιού».

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών


 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Ανακοινωθέντα.mht


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top