Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που στοχεύει
στον τερματισμό της βίας σε παιδιά υπό κράτηση

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετέχει από το 2011, σε διετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ), με θέμα τον τερματισμό της βίας σε παιδιά που βρίσκονται υπό κράτηση. Πέραν της Κύπρου συμμετέχουν άλλες τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Ολλανδία, Αγγλία και Ρουμανία. Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε έρευνα των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Βία Ενάντια στα Παιδιά», σύμφωνα με την οποία, παιδιά που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με το σύστημα δικαιοσύνης, ειδικά αυτά που βρίσκονται υπό κράτηση, συχνά βιώνουν πολύ αυστηρές τιμωρίες και βία.

Η υλοποίηση του Προγράμματος έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλάμβανε έρευνα της εθνικής νομοθεσίας, πολιτικών και πρακτικών που ακολουθούνται ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο παιδιά υπό κράτηση προστατεύονται από κάθε μορφή βίας και κακομεταχείρισης. Επιπρόσθετα, λήφθηκαν συνεντεύξεις από παιδιά και νεαρά άτομα με εμπειρία κράτησης, με στόχο, αφενός, να διερευνηθούν οι εμπειρίες τους σε σχέση με την άσκηση βίας σε συνθήκες κράτησης και, αφετέρου, να ληφθούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις τους για αλλαγές στο σύστημα οι οποίες θα επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος τους για προστασία από κάθε μορφή βίας. Στη δεύτερη φάση, παιδιά με εμπειρία κράτησης ενδυναμώθηκαν ώστε τα ίδια να επηρεάσουν άτομα που παίρνουν αποφάσεις καθώς και επαγγελματίες στο σύστημα δικαιοσύνης με στόχο να γίνουν θετικές αλλαγές τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος του παιδιού να προστατεύεται από κάθε μορφή βίας και κακομεταχείρισης.

Οι εισηγήσεις των παιδιών, σχετικά με τις συνθήκες που αφορούν παιδιά τα οποία έχουν στερηθεί της ελευθερίας τους, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Ø Τα παιδιά πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τους ενήλικες. Πρέπει να κρατούνται σε ξεχωριστούς χώρους από τους ενήλικες, οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για την ηλικία τους. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να υπάρχουν προγράμματα που να βοηθούν τα παιδιά να επανενταχθούν στην κοινωνία ως καλοί πολίτες.

Ø Το προσωπικό που θα εργάζεται ή θα έρχεται σε επαφή με τα παιδιά σε συνθήκες κράτησης θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στα δικαιώματα του παιδιού, να μπορεί να επικοινωνεί θετικά μαζί τους και να επιλύει συγκρούσεις χωρίς βία.

Ø Στις φυλακές ανηλίκων επιβάλλεται να παρέχονται προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της βίας αλλά και στην ομαλότερη επανένταξη των παιδιών στην κοινωνία.
  Ø Τα παιδιά έχουν ανάγκη να γνωρίζουν ότι ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων είναι αποτελεσματικός, άμεσος και εύκολος στη χρήση.
   Ø Η προετοιμασία των παιδιών για μια ζωή στα πλαίσια του νόμου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός μέντορα.

   Ø Ο ρόλος της Αστυνομίας είναι πολύ σημαντικός για το παιδί που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το νόμο. Η εκπαίδευση των αστυνομικών στα δικαιώματα του παιδιού και σε θέματα ψυχολογίας είναι θεμελιώδους σημασίας.

   Ø Όλοι οι επαγγελματίες στο σύστημα δικαιοσύνης που έρχονται σε επαφή με παιδιά (αστυνομικοί, δικηγόροι, κατήγοροι, δικαστές) να είναι ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες των παιδιών.

   Ø Οι άμεσες δικαστικές διαδικασίες είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Η ποινή πρέπει να είναι κατάλληλη για τα παιδί και τις προσωπικές του συνθήκες και να βοηθά στην αναμόρφωσή του.

   Οι πιο πάνω εισηγήσεις των παιδιών έχουν συμπεριληφθεί σε δύο φιλικές προς τα παιδιά εκδόσεις του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, οι οποίες θα διανεμηθούν σε αρμόδιους φορείς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με παιδιά σε πλαίσια κράτησης (όπως π.χ. Αστυνομία, Τμήμα Φυλακών, Γενική Εισαγγελία, Δικηγορικός Σύλλογος, Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας κ.α.). Παράλληλα, η Επίτροπος έχει προωθήσει τις πιο πάνω απόψεις των παιδιών μαζί με δικές της εισηγήσεις στο Τμήμα Φυλακών, αποσκοπώντας στη δημιουργία συνθηκών κράτησης ανηλίκων οι οποίες να είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφή βίας ή κακομεταχείρισης.

   Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο πιο πάνω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.violencefreecustody.org.uk. Επιπρόσθετα, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος στην Κύπρο, καθώς και διάφορες εκδόσεις που αφορούν στον τερματισμό της βίας κατά παιδιών υπό κράτηση , θα αναρτηθούν περί το τέλος του Ιανουαρίου 2013 στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου www.childcom.org.cy.   Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου Daphne III Project.doc


   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

   Back To Top