Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφήβων Συμβούλων
(European Network of Young Advisors-ENYA)
στο Μπέλφαστ, 15-16 Ιουλίου 2011.

Στις 15 και 16 Ιουλίου 2011, εκπρόσωποι των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί συναντήθηκαν στο Μπέλφαστ της Β. Ιρλανδίας και μαζί με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους για το Παιδί συζήτησαν σειρά εισηγήσεων και δράσεων σε θέματα που αφορούν παιδιά.

Από την Κύπρο μετείχαν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, η Λειτουργός του Γραφείου της, Χριστίνα Χατζησάββα και τα μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, Νικόλ Αβραάμ και Άννα-Μαρία Πούλλου, οι οποίες είχαν επιλεγεί μετά από ψηφοφορία στην Ομάδα.

Οι ομάδες Εφήβων Συμβούλων είναι ένας θεσμός που δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) με σκοπό να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ακούγεται η φωνή τους και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τα αφορούν. Οι ομάδες των Εφήβων Συμβούλων από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες συνιστούν ένα δίχτυο (Εuropean Network of Young Advisors-ENYA) το οποίο τους δίνει την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάζουν απόψεις σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Η επικοινωνία γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού φόρουμ το οποίο λειτουργεί στα Γραφεία των Επιτρόπων, από τον Ιανουάριο του 2010 και μέσω κατ΄ιδίαν συναντήσεων που διοργανώνονται από το ENOC. Μέσω του ENYA πάνω από 200 έφηβοι και πάνω από 20 Συντονιστές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να συμβάλουν στη δημιουργία πολιτικής σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Δύο παιδιά από κάθε Ομάδα Εφήβων Συμβούλων είχαν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε συνάντηση που έγινε στις 15 και 16 Ιουλίου 2011 στο Μπέλφαστ. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν αναλυτικά οι εισηγήσεις από την προηγούμενη Πανευρωπαϊκή συνάντηση του ENYA ώστε να ετοιμαστεί κατάλογος εισηγήσεων με θέματα και δράσεις τα οποία θα συμπεριληφθούν στην ατζέντα της ετήσιας συνάντησης του ENOC που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία στις 14-16 Σεπτεμβρίου.

Στο Μπέλφαστ, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 θεματικές ομάδες: Βία, Εκπαίδευση, Υγεία και Διαδίκτυο. Στις ομάδες συμμετείχαν εκτός από τα παιδιά, ένας Επίτροπος για το Παιδί και τουλάχιστον δύο Λειτουργοί από τα Γραφεία των Επιτρόπων. Παιδιά και Επίτροποι συζήτησαν σε ένα φιλικό και ζεστό κλίμα, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να θέσουν τις εισηγήσεις τους γύρω από τα θέματα. Οι Επίτροποι λειτούργησαν ως εμψυχωτές και ταυτόχρονα ως καθοδηγητές, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να συγκεκριμενοποιήσουν τις εισηγήσεις τους.

Η ομάδα που συζήτησε το θέμα της Βίας έθεσε ως τομείς προτεραιότητας τον τερματισμό της φυσικής τιμωρίας (corporal punishment), της ενδοοικογενειακής βίας (domestic violence) και του εκφοβισμού (bullying). Μερικές από τις δράσεις που προτάθηκαν από τα παιδιά, για ανάληψη από τους Επιτρόπους, ήταν η προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης γύρω από τα θέματα, η εκπαίδευση εφήβων ως διαμεσολαβητές συγκρούσεων με συνομήλικούς τους (peer mediation), η απαίτηση από τους αρμόδιους φορείς να γίνεται τακτή αξιολόγηση υφιστάμενων προγραμμάτων που αφορούν τη βία, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους, πίεση για δημιουργία τράπεζας δεδομένων ώστε να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, αίτηση όπως τα θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού και της καταπολέμησης της βίας συμπεριληφθούν στην προϋπηρεσιακή κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά, κτλ.

Η ομάδα που ασχολήθηκε με το θέμα της Εκπαίδευσης έθεσε την προώθηση, από τους Επιτρόπους, της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στη σχολική ζωή και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τα αφορούν. Τα παιδιά τόνισαν τη σημασία της αναβάθμισης του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων, ώστε από τυπικός να γίνει ουσιαστικός. Δόθηκε το παράδειγμα της Φινλανδίας όπου εκπρόσωποι του μαθητικού συμβουλίου έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αποφάσεις του καθηγητικού συλλόγου. Για την άρση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, τα παιδιά πρότειναν την ενημέρωση για τις διαφορετικές κουλτούρες και την ιστορία των διαφορετικών λαών. «Φοβάσαι μόνο αυτό που δεν γνωρίζεις», είπαν χαρακτηριστικά τα παιδιά.

Τα παιδιά που ασχολήθηκαν με το θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο πρότειναν εκστρατείες προώθησης της ασφάλειας στο διαδίχτυο οι οποίες θα οργανωθούν από τα ίδια τα παιδιά, την ένταξη του θέματος στο σχολικό πρόγραμμα και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των γονιών γύρω από το θέμα.

Τέλος, τα παιδιά που συζήτησαν θέματα Υγειάς έθεσαν ως προτεραιότητα το θέμα της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων. Η ομάδα κατέληξε ότι τα δυο αυτά θέματα είναι αλληλένδετα και οι Επίτροποι στον προγραμματισμό τους θα πρέπει να προωθήσουν λύσεις που να στοχεύουν τόσο στην προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών όσο και σε μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις.

Με το κλείσιμο των ομάδων εργασίας, τα παιδιά σε κάθε ομάδα επέλεξαν δυο αντιπροσώπους οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην Ετήσια Συνάντηση του ENOC, στη Βαρσοβία στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Κύπρια Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, συμμετείχε στην ομάδα της Βίας, ενώ τα δύο παιδιά από την ομάδα Εφήβων Συμβούλων της, η Νικόλ Αβραάμ και η Άννα-Μαρία Πούλλου, συμμετείχαν στην ομάδα της Βίας και της Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Τόσο η Νικόλ όσο και η Άννα Μαρία επιλέγηκαν από τις ομάδες τους να συμμετάσχουν στην συνάντηση του ENOC το Σεπτέμβριο.

Η Επίτροπος Λήδα Κουρσουμπά σημείωσε ότι οι συναντήσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία. Αφενός, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ανταλλάξουν απόψεις με συνομήλικους τους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου αλλά και με όλους τους Επιτρόπους και να εκφράσουν τη θέση τους για θέματα που τα αφορούν. Αφετέρου, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι εφαρμόζουν στην πράξη το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών, έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις απόψεις των παιδιών, να διαπιστώσουν τι τα ίδια τα παιδιά θεωρούν σημαντικό και ποιες δράσεις τα ίδια εισηγούνται ότι πρέπει να αναληφθούν.

Όλα τα παιδιά εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συνάντηση στο Μπέλφαστ γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους Επιτρόπους, να συμμετέχουν ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικής σε θέματα που τα αφορούν και να γνωρίσουν σε προσωπικό επίπεδο τους Επιτρόπους από διάφορες χώρες. «Από τις συναντήσεις που είχαμε με τα υπόλοιπα παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι όλα τα παιδιά ήρθαν εκεί με ένα κοινό στόχο και ήταν κάτι περισσότερο από πρόθυμα να εργαστούν ώστε να τον υλοποιήσουν», είπε η Άννα Μαρία. «Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έμαθα πάρα πολλά για τον τρόπο που λειτουργούν τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και μπόρεσα να κάνω μια σύγκριση με το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θεωρώ ότι βρίσκεται σε καλά επίπεδα.» Η Νικόλ εκφράστηκε ιδιαίτερα για την ικανοποίηση που νιώθει ένα παιδί όταν ακούγεται η άποψή του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι καθόμασταν με τους Επιτρόπους στην ίδια ομάδα και συζητούσαμε πρόσωπο με πρόσωπο, έδωσε την ευκαιρία σε εμάς τους νέους να περάσουμε απευθείας σε αυτούς τις απόψεις μας και να λάβουμε άμεσα την ανταπόκρισή τους. Αυτό με έκανε να νιώσω ότι πραγματικά συμμετέχω ενεργά στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που με αφορούν».
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top