Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποίησε, στα πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού της ρόλου, επίσκεψη στο χώρο υποδοχής προσφύγων στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου είχε συνάντηση με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στη συνέχεια, με ασυνόδευτους ανήλικους που βρίσκονται εκεί.

Η Επίτροπος έκρινε ότι με τον τρόπο αυτό, θα είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει προσωπική άποψη σε ότι αφορά γενικά τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, δεδομένου ότι ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και σημαντικός αριθμός παιδιών, ορισμένα εκ των οποίων ασυνόδευτα, που βρίσκονται δηλαδή στην Κύπρο χωρίς γονείς ή άλλους συγγενείς. Ειδικότερα, η Επίτροπος θέλησε να ενημερωθεί για τις ως τώρα ενέργειες/ παρεμβάσεις τω αρμοδίων σε θέματα προστασίας, φροντίδας και ενημέρωσης των παιδιών, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων, για τα δικαιώματά τους αλλά και, να έχει προσωπική συνάντηση και να ακούσει τις απόψεις των παιδιών αυτών.

Η Επίτροπος καταρχάς εκφράζει την ικανοποίησή της για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο κινητοποιήθηκαν οι Αρχές της χώρας, συνεπικουρούμενες από ΜΚΟ, προκειμένου να ανταποκριθούν στην τεράστια ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας που δημιουργήθηκε με την άφιξη των προσφύγων στη χώρα μας.

Η Επίτροπος σημειώνει, ωστόσο, ότι η έκτασή και το άμεσο της αντίδρασης που αυτή απαιτούσε η χωρίς προηγούμενο, για το τον τόπο μας, αυτής της φύσης, ανθρωπιστική τραγωδία, άφησαν να διαφανούν αδυναμίες και κενά ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε ότι αφορά το χειρισμό των ασυνόδευτων ανήλικων. Κατά την άφιξη των προσφύγων στην Κύπρο αλλά και στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε, δεν κατέστη δυνατός ο πλήρης συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών, τόσο μεταξύ τους όσο και στην, κατά τα άλλα ενδεικνυόμενη, συνεργασία τους, με ΜΚΟ, ώστε, αφού εντοπιστούν καταρχήν και αναγνωριστούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, για τη, με βάση τις διεθνείς νομικές Πράξεις και Κατευθυντήριες Γραμμές, ορθή μεταχείρισή τους. Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, στην απουσία ενός πλήρους και αποσαφηνισμένου σε όλους Σχεδίου Δράσης, σε ότι αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους, εμφανίστηκαν να λειτουργούν χωρίς μεθοδικότητα, σπασμωδικά και μεμονωμένα, χωρίς να έχουν ξεκάθαρη και πλήρη εικόνα ως προς το ποιος ήταν ο ρόλος και η αρμοδιότητά του καθενός, πάντα σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.

Η Επίτροπος υποδεικνύει ότι, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, επιβάλλεται να είναι η επιδίωξη, από μέρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με την επικουρική στήριξη των ΜΚΟ, δημιουργίας σταθερής σχέσης με τα παιδιά, στη βάση της οποίας να μπορέσουν να λάβουν, σε ένα πλαίσιο που να τους παρέχει ασφάλεια και να τους εμπνέει εμπιστοσύνη, ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές τους. Τα παιδιά, χρειάζεται, ακόμη, να ενταχθούν σε ένα σταθερό πρόγραμμα και να διευκολυνθούν ώστε να επικοινωνήσουν με την οικογένειά τους.

Περαιτέρω, η Επίτροπος επισημαίνει ότι θα πρέπει να ετοιμαστεί, το συντομότερο δυνατόν, Πρωτόκολλο Δράσης των διαφόρων Υπηρεσιών, προκειμένου σε αυτό να ξεκαθαρίσει ο ρόλος και αρμοδιότητές τους, τόσο καθόσον αφορά τη διυπηρεσιακή τους συνεργασία, όσο και τη θεσμοθετημένη συνεργασία τους με ΜΚΟ, σε σχέση με το χειρισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και τις διαδικασίες εκείνες με τις οποίες θα είναι δυνατός ο καλύτερος συντονισμός τους, σε μελλοντικές ανάλογες περιστάσεις.Κατεβάστε το αρχείο Word Επίσκεψη Επιτρόπου Κοκκινοτριμιθιά 6.10.2014.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top