Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


- Για να υπάρχει ειρήνη παγκόσμια πρέπει να υπάρχει συνεργασία, όχι πολέμους κλπ.

- Για να έχουμε ειρήνη παγκόσμια πρέπει να έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα.

- Για να έχουμε ειρήνη στο σχολείο πρέπει να δείχνουμε αγάπη ο ένας προς τον άλλο.

- Για να έχουμε ειρήνη παγκόσμια πρέπει να μην ρατσίζουμε!!!!

- Για να έχουμε ειρήνη παγκόσμια πρέπει να υπάρχει ισότητα, συνεργασία, βοήθεια, όχι ρατσισμός, αλληλεγγύη, και όχι πόλεμος.

- Για να έχουμε ειρήνη στη χώρα μας πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη.

- Για να έχουμε ειρήνη στην οικογένεια πρέπει να έχουμε συνεργασία.

- Για να υπάρχει ειρήνη παγκόσμια πρέπει να έχουμε αγάπη.

- Για να έχουμε ειρήνη στο σχολείο πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη.

- Για να έχουμε ειρήνη πρέπει να έχουμε τα παιδιά φίλους.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top