Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τον περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021 (Ν. 55(I)/2021):

- αγορά υπηρεσιών Επιμελητών

- αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία κα λειτουργία του χώρου κράτησης παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Νόμο,

υιοθετώ τις παρατηρήσεις που φαίνονται στο Υπόμνημα «Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπως Μιχαηλίδου, στη συζήτηση του θέματος׃ Αποδεσμεύσεις κονδυλίων: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού», που κατέθεσα στις 06/06/2022.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που λήφθηκε από το Ενημερωτικό Συνοπτικό Σημείωμα ημερομηνίας 10/11/2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προς εμένα, σύμφωνα με την οποία:

(i) αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και τις ευαίσθητες πτυχές του θέματος της κράτησης ανηλίκων, αποφάσισε, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, «όπως την ευθύνη φύλαξης του χώρου και των παιδιών που θα κρατούνται σε αυτόν έχει ο κρατικός τομέας αντί ο ιδιωτικός τομέας».

(ii) συμπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό του ΥΔΔΤ, δώδεκα μόνιμες θέσεις δεσμοφυλάκων, «οι οποίοι θα τύχουν ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με την κράτηση και το χειρισμό ανήλικων παραβατών και τα δικαιώματα τους, τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, όσο και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους»

αίρονται οι όποιες σχετικές μου αντιρρήσεις στο ως άνω Υπόμνημα και συμφωνώ με την απόφαση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top