Η Γ’ Έκδοση του Οδηγού Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Αντιμετωπίζοντας το στίγμα της Εξάρτησης από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου αποτυπώνει, την επιμονή της παρουσίας του κοινωνικού στιγματισμού που συνοδεύει τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα, δυστυχώς, και στην Κυπριακή κοινωνία, αναδεικνύοντας, παράλληλα, την κεντρική θέση των ΜΜΕ στην προσπάθεια καταπολέμησης του κοινωνικού αυτού στίγματος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ουσιοεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη η οποία επιφέρει τον πλέον εκτεταμένο κοινωνικό στιγματισμό. Το στίγμα της ουσιοεξάρτησης επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην προσπάθεια των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης, να απαλλαγούν από αυτή. Ως αποτέλεσμα του κοινωνικού τους στιγματισμού, τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα ταυτίζονται με το πρόβλημα, χάνοντας, στην κυρίαρχη αντίληψη της κοινωνίας, τη μοναδικότητα η οποία διακρίνει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Το στίγμα συνοδεύουν, σε καθημερινή βάση, αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές, δυσμενείς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Τέτοιου είδους εμπειρίες οδηγούν, αναπόφευκτα, τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης, στην απομόνωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση καθιστώντας την όποια προσπάθειά τους να απαλλαγούν από την εξάρτηση, ακόμη πιο δύσκολη.

Στις σύγχρονες κοινωνίες τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατέχουν κυρίαρχη θέση σε ότι αφορά το τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές αντιλήψεις. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των ΜΜΕ και όσον αφορά τη δημόσια αντίληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών και των ατόμων που καταφεύγουν σε αυτές. Τα ΜΜΕ, δυστυχώς, έχουν συμβάλει, και συνεχίζουν να συμβάλλουν, σημαντικά στη διαμόρφωση, τη συντήρηση και τη διάδοση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα. Μέσα από τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες, ιστορίες και ρεπορτάζ σε εφημερίδες και περιοδικά, στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοσή τους, εκπομπές λόγου και συζητήσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, πιο συχνά αναπαράγεται το κοινωνικό στίγμα παρά να καταπολεμάται, ακόμη και όταν οι προθέσεις των παραγωγών τους είναι εντελώς διαφορετικές.

Η διαιώνιση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τα ουσιοεξαρτημένα άτομα δε βοηθά παρά στη διαιώνιση της σύγχρονης κοινωνικής μάστιγας των εξαρτήσεων. Αποξενώνει και αποδυναμώνει τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενώ, τις περισσότερες φορές, τα αποτρέπει να αναζητήσουν βοήθεια, φοβούμενα μη στιγματιστούν. Ως εκ τούτου, η αποδυνάμωση του κοινωνικού στίγματος είναι ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου η πολιτεία και η κοινωνία να καταφέρουν να σταθούν με τρόπο αποτελεσματικό απέναντι στο πρόβλημα των εξαρτήσεων. Για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται, χωρίς αμφιβολία και η συμβολή των ΜΜΕ. Μέσα από την αυτορρύθμισή τους και την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών στα ΜΜΕ, είναι δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά, αν όχι να σταματήσει, η διάχυση του κοινωνικού στίγματος από τα ΜΜΕ. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η σημασία της πρωτοβουλίας της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου να επανεκδώσει τον Οδηγό Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Αντιμετωπίζοντας το στίγμα της Εξάρτησης.

Θέλω να πιστεύω ότι, οι λειτουργοί των ΜΜΕ θα συνεχίζουν να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Οδηγό, συνεισφέροντας στην κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση κάθε μορφής εξαρτήσεων και του κοινωνικού στίγματος που τις συνοδεύει.




Κατεβάστε το αρχείο Word Χαιρετισμός στη παρουσίαση της γ' έκδοσης για ΜΜΕ της ΑΑΕΚ- Μάρτιος 2019.doc



Πίσω στην προηγούμενη σελίδα