Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η Αντιπροσωπεία της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο διοργάνωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την παροχή στήριξης στις σχολικές μονάδες για ένταξη των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχε και το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας .
Στόχοι του προγράμματος η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, η καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής και η ένταξη παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στη σχολική κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργήθηκε ομάδα-πυρήνας από εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονέων με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία όσο και μαθητών/ τριών και γονέων του υπόλοιπου σχολικού πληθυσμού.
Δράσεις του προγράμματος:
   · Δημιουργία ομάδας-πυρήνα μαθητών υπεύθυνων για την υποδοχή και στήριξη παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία.

   · Συνεργασία μαθητών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία με άλλους μαθητές του σχολείου μας που είχε ως στόχο τη συγκέντρωση ποιημάτων και τραγουδιών από τις χώρες καταγωγής των μαθητών με θέμα την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την αποδεκτικότητα. Μέσα από αυτή τη δράση ο σχολικός πληθυσμός γνώρισε τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής μίας μεγάλης μερίδας μαθητών μας.

   · Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους που αναφέρεται σε προσωπικά βιώματα των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία.

   · Ξενάγηση των μαθητών στην παλιά πόλη της Λευκωσίας για να γνωρίσουν μερικά από τα αξιοθέατά της.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top