Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, κατόπιν πρόσκλησης της Υπάτου Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έλαβε μέρος σε Διαβούλευση Εμπειρογνωμόνων, αναφορικά με την κατάρτιση Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για θεσμοθέτηση διαδικασίας υποβολής παραπόνων στα πλαίσια της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έγινε στη Γενεύη στις 21 – 22 Ιουνίου 2010. Η κα Κουρσουμπά εκπροσώπησε το δίκτυο των Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), υπό την ιδιότητα της ως Πρόεδρος της Επιτροπής για Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη του ENOC.
Στη Διαβούλευση μετείχαν 15 προσωπικότητες που επελέγησαν μεταξύ εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη – μέλη των Ηνωμένων Εθνών.Σε σειρά παρεμβάσεων της, η κα Κουρσουμπά υποστήριξε, εκ μέρους των 37 Ευρωπαίων Επιτρόπων που μετέχουν στο ENOC, την ανάγκη για την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου, καθώς και για τη συμπερίληψη σε αυτό πρόνοιας για δυνατότητα υποβολής, εκτός ατομικών παραπόνων και συλλογικών παράπονων, δηλαδή παραπόνων, που αφορούν ομάδα παιδιών χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα τους. Παράλληλα, η Κύπρια Επίτροπος ανέπτυξε τον ρόλο που οι Επίτροποι για το Παιδί μπορούν να επιτελέσουν για τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών να έχουν θεραπεία και/ή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Η Κυπρία Επίτροπος αναφέρθηκε στους στόχους της Επιτροπής του ENOC, της οποίας προεδρεύει, για τη διασφάλιση και προώθηση της υλοποίησης των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω αυξημένης χρήσης των εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραπέρα, ανέπτυξε πως, οι εθνικοί θεσμοί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού (Επίτροποι), λόγω της φύσης και των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται από τους σχετικούς εθνικούς νόμους, έχουν σημαντικό ρόλο και δυνατότητα να βοηθούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και, παραπέρα, ικανότητα να χειρίζονται θέματα που είναι σχετικά ή/και συνιστούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση αποτελεσματικής θεραπείας για τα παιδιά, όπως:

 • Ενδυνάμωση των παιδιών, προσφέροντας τους φιλική προς τα παιδιά πληροφόρηση.
 • Παροχή συνδρομής και βοήθειας για να προσφύγουν σε υφιστάμενους εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς, δεδομένου ότι τα παιδιά συνήθως δεν διαθέτουν την αναγκαία κατανόηση ή ικανότητα να το πράξουν.
 • Να λαμβάνουν τις απόψεις των παιδιών και να διασφαλίζουν ότι αυτές δίνονται ελεύθερα.
 • Να διασφαλίζουν ότι η συγκατάθεση των παιδιών γίνεται ελεύθερα αφού τους έχει δοθεί η αναγκαία πληροφόρηση
 • Να διασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Να διασφαλίζουν σεβασμό της αρχής του συμφέροντος του παιδιού.
 • Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται νομική συμβουλή και εκπροσώπηση, όπου χρειάζεται.
 • Να εξετάζουν θέματα παροχής δωρεάν νομικής αρωγής, όπου ενδείκνυται.
 • Να συμβάλλουν στη διασφάλιση της σύντομης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής των αποφάσεων.
 • Να χειρίζονται θέματα που αφορούν, ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά, όπως παιδιά με αναπηρίες, παιδιά θύματα βίας, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής βίας, παιδιά θύματα εμπορίας κτλ.
 • Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοινωθέν.pdf


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top