English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Υπόμνημα της Επιτρόπου,στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, στη συζήτηση του θέματος: Η ασφάλεια, υγεία και προστασία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και η ανάγκη επαναξιολόγησης της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία, 10/10/2018

11/10/2018
3


  1. Τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε δημόσια σχολεία με τραγικά θύματα τρία παιδιά ανάσυραν στην επιφάνεια κενά και αδυναμίες στο χώρο του δημόσιου σχολείου σε ότι αφορά τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των μαθητών και των μαθητριών. Χωρίς αμφιβολία, ο προβληματισμός και η ανταλλαγή απόψεων, στο επίπεδο της κοινωνίας αλλά ιδιαίτερα και πρωτίστως στο επίπεδο των ενδιαφερομένων φορέων, υπηρεσιών και παραγόντων, γύρω από τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών είναι και απαραίτητος και σημαντικός. Μπορεί δε να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικός, εάν και εφόσον αυτός διεξάγεται με νηφαλιότητα, υποστηρίζεται επιστημονικά και παραμένει παιδοκεντρικά προσανατολισμένος.

  2. Ο δημόσιος διάλογος γύρω από τις ατέλειες του συστήματος προστασίας και ασφάλειας των παιδιών στο χώρο του σχολείου δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγεί σε ηθικό πανικό. Και τούτο διότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον ευδοκιμούν οι βεβιασμένες και αποσπασματικές και, αναπόφευκτα, αναποτελεσματικές λύσεις, οι οποίες ενδεχομένως να απαντούν βραχυπρόθεσμα στον πανικό, αδυνατούν ωστόσο, να απαντήσουν στα βαθύτερα, δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

  3. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να διασφαλίσουν, ότι κάθε χώρος ή περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά, για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής βία ή άλλο κίνδυνο που θα απειλούσε τη σωματική, την πνευματική ή/ και τη ψυχο-συναισθηματική ασφάλεια και ευεξία του παιδιού.

  4. Όσον αφορά ειδικότερα το σχολικό περιβάλλον, χώρο στον οποίο τα παιδιά περνούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους, σημειώνεται ότι η ακαδημαϊκή πρόοδος αλλά και η υγιής ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη τους, είναι άμεσα συνυφασμένα, με ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο εγγυάται την ασφάλεια και υγιή ανάπτυξη των παιδιών αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να είναι αλλά και να αισθάνονται ασφαλή.

  5. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια και η υγεία, υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, αποτελούν βασικές συνιστώσες κάθε σχολείου που θέλει να λειτουργεί ως σχολείο για παιδιά με δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο του σχολείου μπορούν και πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από μια ευρύτερη προοπτική, η οποία καλύπτει το πλήρες φάσμα της λειτουργίας κάθε σχολικής κοινότητας και θεμελιώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα και τα δικαιώματα του παιδιού ειδικότερα.

  6. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προοπτικής απαιτεί και προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη και περιεκτική εθνική πολιτική προστασίας και προαγωγής της υγείας των παιδιών στο χώρο του σχολείου. Μια τέτοια πολιτική αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει γενικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες να αφορούν το σύνολο των σχολικών μονάδων αλλά, ταυτόχρονα, θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία που θα επιτρέπει σε κάθε σχολική κοινότητα να προχωρήσει σε προσαρμογές που να απαντούν στις δικές της ιδιαιτερότητες, ανάγκες και χαρακτηριστικά.

  7. Αναγνωρίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαθέτει, αυτή τη στιγμή, αριθμό πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών που αφορούν επιμέρους πτυχές της ασφάλειας και υγείας των παιδιών στο χώρο του σχολείου. Στο πλαίσιο μιας συνολικής και συνάμα παιδοκεντρικής προσέγγισης των θεμάτων αυτών προσβλέπω στην ενσωμάτωση αυτών των μεμονωμένων πολιτικών σε ένα ολοκληρωμένο κείμενο ως αποτέλεσμα διεξοδικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης και φιλικής προς τα παιδιά διαδικασίας που θα επιτρέψει την επανεξέταση, την αναθεώρηση και τον εμπλουτισμό τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση όλων των υπεύθυνων φορέων και υπηρεσιών, με την ενεργό συμμετοχή των όλων των μελών κάθε σχολικής κοινότητας, περιλαμβανομένων, φυσικά, και των παιδιών.Υπόμνημα Επιτρόπου για Ασφάλεια και Υγεία στα Σχολεία 10.10.2018.docx (Μέγεθος Αρχείου: 150 KB)Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας