Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, ασκώντας την αρμοδιότητά που της παρέχει ο Νόμος για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, έτσι ώστε να διασφαλίσει πρακτικά τα δικαιώματα των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινότητα και στην κοινωνία γενικώς, και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκηρύσσει διαγωνισμό αφίσας για νέους γραφίστες με θέμα «Τα Δικά τους Δικαιώματα είναι η Δική σου Υποχρέωση».

Το θέμα του διαγωνισμού που είναι και ο τίτλος του Προγράμματος Προτεραιοτήτων του Γραφείου της Επιτρόπου για το έτος 2009, αποτυπώνει μια ουσιαστική παράμετρο των δικαιωμάτων των παιδιών όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Σύμβαση, θεσμοθετεί μια νέα θεώρηση της παιδικότητας σύμφωνα με την οποία κάθε παιδί, από τη στιγμή της γέννησής του, αναγνωρίζεται ως φορέας αναπαλλοτρίωτων και αναφαίρετων δικαιωμάτων. Με βάση τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού το Κράτος έχει τη νομική υποχρέωση να προασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού και να διασφαλίζει το σεβασμό στην εγγενή αξιοπρέπειά του.

Όροι Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τελειόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες σχολείων Μέσης / Τεχνικής Εκπαίδευσης (δημοσίων/ιδιωτικών) που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στις γραφικές τέχνες και νέοι/νέες ηλικίας μέχρι 25 ετών οι οποίοι έχουν σπουδάσει ή σπουδάζουν γραφικές τέχνες.
2. Όσοι κι όσες πληρούν τα ως άνω κριτήρια και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν ΕΝΑ τελικό έργο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει ακόμη να υποβάλουν σύντομη περιγραφή της ιδέας τους (μέχρι 300 λέξεις).
3. Γίνονται δεκτά μόνο πρωτότυπα έργα.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη θα πρέπει να παραδώσει ή να αποστείλει, στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στη διεύθυνση, Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 1496, Λευκωσία φάκελο που θα περιλαμβάνει το έργο σε ψηφιακή μορφή (cd) υπό μορφή PDF ή GPEG ή TIFF ψηλής ανάλυσης καθώς κι ένα αντίτυπο του έργου του σε μέγεθος Α4. Στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, πιθανές σπουδές ή επαγγελματική δραστηριότητα. Ο φάκελος θα πρέπει να παραδοθεί δια χειρός μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2009 στις 14:00 ή να ταχυδρομηθεί μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2009 (με βάση τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο της Επιτρόπου στο τηλ. 22873200.
5. Μέγεθος Έργου: Α3
6. Αξιολόγηση των έργων: Τα έργα θα αξιολογήσει ανεξάρτητη πενταμελής επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των παιδιών. Την επιτροπή θα διορίσει η Επίτροπος. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας της Επιτρόπου και μέσω του τύπου.
7. Βραβεία: Θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στις τρεις καλύτερες αφίσες ως ακολούθως:
· 1ο Βραβείο € 500
· 2ο Βραβείο € 300
· 3ο Βραβείο € 200
8. Αξιοποίηση των έργων: Όσες αφίσες κριθούν κατάλληλες (α) θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα οργανώσει η Επίτροπος στις 20 Νοεμβρίου 2009 στα πλαίσια επετειακής εκδήλωσης για τα 20 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης (β) δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε εκδόσεις του Γραφείου της Επιτρόπου (Ημερολόγιο Τοίχου ή/και αφίσες) (γ) δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δράσεις της Επιτρόπου. Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί ένα έργο θα γίνεται σαφής αναφορά στο δημιουργό του.
9. Επιστροφή και αποστολή των έργων στους συμμετέχοντες: Τα έργα δε θα επιστραφούν μετά την κρίση.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top