Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Προκήρυξη για τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
για την περίοδο 2015 – 2016 (ΟΕΣ - 5η Ομάδα)

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προκηρύσσει τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) για την περίοδο 2015 – 2016 (5η Ομάδα).

Α. Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ)
Η ΟΕΣ αποτελείται από 30 παιδιά και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το Φεβρουάριο του 2010. Σκοπός της ΟΕΣ είναι να δώσει στην Επίτροπο την ευκαιρία να διαβουλεύεται με τα παιδιά, να ακούει και να συλλέγει τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν, ώστε αυτές να προωθούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους και να ενδυναμωθούν ως προς την διεκδίκηση τους. Με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014] που τέθηκε σε ισχύ στις 11.4.2014, κατοχυρώθηκε νομοθετικά η σύσταση και λειτουργία της ΟΕΣ η οποία προηγουμένως λειτουργούσε στη βάση απόφασης της Επιτρόπου.

Η θητεία των παιδιών που απαρτίζουν την ΟΕΣ έχει διάρκεια ένα χρόνο ενώ με τη λήξη της θητείας τους, τα παιδιά έχουν την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν ως βετεράνοι στην επόμενη ΟΕΣ, νοουμένου ότι πληρούν το κριτήριο της ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΟΕΣ υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Ομάδα Εφήβων Συμβούλων.

Β. Συναντήσεις της ΟΕΣ
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, για όσες συναντήσεις διεξαχθούν σε εργάσιμο χρόνο, η απουσία των παιδιών είναι δικαιολογημένη. Οι ακριβείς ημερομηνίες των συναντήσεων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στα παιδιά. Το κάθε παιδί είναι υπεύθυνο να ενημερώνει το σχολείο για την απουσία του. Σε περίπτωση που, το παιδί για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε θα παραστεί στη συνάντηση, θα πρέπει να ειδοποιήσει το Γραφείο της Επιτρόπου τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τη συνάντηση. Η ΟΕΣ θα συναντηθεί με την Επίτροπο και Λειτουργούς του Γραφείου της 4 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως εξής:

Ø 2 φορές στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου 2015
Ø 1 φορά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών Ιουλίου – Αυγούστου 2015
Ø 1 φορά στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015
Ουσιαστικά, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα χρειαστεί να απουσιάσουν δύο φορές κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 και μία φορά κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Γ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία που:
· είναι ηλικίας μεταξύ 13-17 ετών
· μπορούν να επικοινωνούν στα ελληνικά
· δεσμεύονται να συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΟΕΣ

Δ. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των μελών της ΟΕΣ θα ακολουθήσει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση την απάντηση που θα δοθεί στην ερώτηση που συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις που θα περάσουν στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν σε κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί ανά φύλο, ηλικία και κατά επαρχία ώστε να διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η συμμετοχή:
- ίσου αριθμού κοριτσιών και αγοριών
- παιδιών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (13-17 ετών)
- παιδιών από όλες τις επαρχίες/περιοχές της Κύπρου

Αριθμός θέσεων στην ΟΕΣ θα δοθούν χωρίς κλήρωση, τηρώντας ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού τη διαδικασία και τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε παιδιά που:
· προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αναφέρονται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
· προέρχονται από περιβάλλον με μειωμένες ευκαιρίες συμμετοχής σε παρόμοια προγράμματα

Στις διαδικασίες επιλογής των παιδιών στις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα συμμετέχουν 3 λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου και 2 μέλη της προηγούμενης ΟΕΣ. Τα παιδιά που θα κληρωθούν/επιλεγούν θα ειδοποιηθούν περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2014.

Ε. Έξοδα μεταφοράς

Τα παιδιά θα προσέρχονται στις προκαθορισμένες συναντήσεις της ΟΕΣ χρησιμοποιώντας τη δημόσια συγκοινωνία, εκτός εάν υπάρχει δυνατότητα και αποφασιστεί διαφορετικά. Tα έξοδα μεταφοράς των μελών της ΟΕΣ προς και από το Γραφείο της Επιτρόπου θα καλύπτονται από το Γραφείο της Επιτρόπου. Λεπτομερείς οδηγίες θα δοθούν με την έναρξη της λειτουργίας της ΟΕΣ.

Στ. Υποβολή αιτήσεων

Το κάθε παιδί που θα ενδιαφερθεί θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτεται και να το αποστείλει στο Γραφείο της Επιτρόπου (Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος Όροφος, 1496 Λευκωσία), είτε με φαξ (22872365), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (childcom@ccr.gov.cy), μέχρι τις 19/12/2014. Τονίζεται ότι, οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο παραμένουν εμπιστευτικές. Για να βρείτε την αίτηση, πατήστε ΕΔΩ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου, κο Κυριάκο Μιχαήλ, στα τηλέφωνα 22873132 και 22873200.

Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - final.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top