Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Γενικά: Οι αμβλώσεις είναι ένα υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει προβληματίσει όλες τις κοινωνίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αποτελεί μια πολύ δύσκολή απόφαση για το άτομο. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τον αριθμό των ετήσιων αμβλώσεων γιατί δεν έχει διεξαχθεί έρευνα (για τον αριθμό, τις ηλικίες) αλλά υπάρχουν στοιχεία από έρευνες που διεξήχθηκαν ότι οι νέοι μας από νεαρή ηλικία είναι σεξουαλικά ενεργοί. Από αυτό μπορεί νε εξαχθεί το συμπέρασμα ότι έχουν αυξηθεί οι τάσεις για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες μεταξύ των νεαρών κοριτσιών.

Η άμβλωση είναι μια επέμβαση μέσα από την οποία διακόπτεται μια εγκυμοσύνη αλλά η οποία επηρεάζει με διάφορους τρόπους τους εμπλεκόμενους. Ασφαλώς το πρώτο άτομο που επηρεάζεται είναι η μητέρα η οποία μπορεί να έχει και σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Σε ότι έχει σχέση με τους σωματικούς κινδύνους περιλαμβάνονται διάφορες ιατρικές καταστάσεις όπως διάτρηση της μήτρας, ρήξη τραχήλου φλεγμονές, μελλοντικές αποβολές μέχρι και θάνατο κλπ. Μια όμως άμβλωση μπορεί να έχει και σοβαρές επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα στην ψυχική υγεία στις γυναίκες που την υποβάλλονται όπως νευρικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου, προβλήματα στη σεξουαλική ζωή, αυτοκτονικές τάσεις, και γενικά αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ο πατέρας επίσης επηρεάζεται εξίσου, αν φυσικά γνωρίζει για το γεγονός. Σχεδόν πάντοτε και οι δύο συνέχεια ζουν με την αμφιβολία αν έπραξαν σωστά.


Στην Κύπρο:
Ποινικός Κώδικας – Κεφ.154: Το άρθρο 169Α του Ποινικού Κώδικα (που εισήχθη με το Νόμο 186/1986) επιτρέπει τον ιατρικό τερματισμό εγκυμοσύνης, δηλαδή όταν η εγκυμοσύνη τερματίζεται από εγγεγραμμένο ιατρό και:

(1) § κατόπιν πιστοποίησης αρμόδιας αστυνομικής αρχής
§ ότι η εγκυμοσύνη προκλήθηκε κατόπιν βιασμού και
§ θα δημιουργούσε σοβαρό κλονισμό στην κοινωνική θέση της εγκύου η του οικογενειακού περιβάλλοντος της
ή

    (2) § κατόπιν γνωμοδότησης 2 γιατρών
    § θα ετίθετο σε κίνδυνο η ζωή της εγκύου ή
    § θα προκαλείτο φυσική πνευματική ή ψυχική βλάβη της εγκύου ή οποιουδήποτε τέκνου της μεγαλύτερη από εκείνη παρά εάν δεν ετερματίζετο η εγκυμοσύνη ή
    § ουσιώδης κίνδυνος ότι το παιδί θα ήταν σοβαρά ανάπηρο (φυσικά ή πνευματικά)

Στην εκπαίδευση: Υπάρχει το μάθημα αγωγής υγείας από το 1992 που λειτουργεί πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό σχολείων και καλύπτει και τη σεξουαλική αγωγή το οποίο όμως δεν έχει θεσμοθετηθεί.

Στην υγεία: Δεν προσφέρονται υπηρεσίες αντισύλληψης και υπηρεσίες για πρόληψη ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων.

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

Άρθρο 24(2): Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του ως άνω δικαιώματος (υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας) και παίρνουν, ιδιαίτερα κατάλληλα μέτρα για:

(στ)Να αναπτύξουν την προληπτική ιατρική φροντίδα, την καθοδήγηση των γονέων και την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού.

Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός είναι πολύ σημαντικός και περιλαμβάνει τις μεθόδους αντισύλληψης και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπισης ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Γενικό της Σχόλιο Αρ. 4 τονίζει το δικαίωμα των εφήβων να λαμβάνουν ακριβείς και κατάλληλες πληροφορίες για την προστασία της υγείας τους και την ανάπτυξη υγιούς συμπεριφοράς. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφόρηση για τη χρήση καπνού, αλκοόλ καθώς και για ασφαλείς κοινωνικές και σεξουαλικές συμπεριφορές.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν υποχρέωση να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες που να περιλαμβάνουν συμβουλευτική για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ικανοποιητικής ποιότητας, με ευαισθησία στις ανησυχίες και προβληματισμούς της εφηβείας, προς τους έφηβους. Το Κράτος επίσης έχει υποχρέωση να σχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ανάγκες των εφήβων λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους απόψεις οι οποίοι έχουν ξεκάθαρη άποψη ως προς τις δικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με το ίδιο Γενικό Σχόλιο οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες, προσβάσιμες, αποδεκτές και υψηλής ποιότητας. Τα κράτη ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν συστηματική συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κυβερνητικών τομέων που χρησιμοποιούν οι έφηβοι αλλά και συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, επαγγελματίες και οργανώσεις και να επεκτείνουν την παροχή των υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες εφήβων.

Εισηγήσεις:

Εκπαίδευση

1. Εισαγωγή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που να παρέχουν πληροφορίες για την υγιή σεξουαλική ζωή, την αντισύλληψη, την προστασία από διάφορα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, την υιοθέτηση ασφαλέστερης σεξουαλικής συμπεριφοράς(επιλογή συντρόφων κλπ).
2. Το πρόγραμμα διαπαιδαγώγησης να σχεδιαστεί με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
3. Εκπαίδευση επαγγελματιών έτσι που να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για το μάθημα αυτό.
4. Συνεργασία κράτους με ΜΚΟ που έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα αυτό.

Υγεία

1. Παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής υγείας στις κρατικές υπηρεσίες υγείας
2. Παροχή μεθόδων αντισύλληψης και κατάλληλη πληροφόρηση
3. Οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες σε όλες τις ομάδες νέους
4. Εκπαίδευση προσωπικού
5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για άτομα που πρόκειται να προχωρήσουν σε άμβλωση και στήριξη τους μετά
6. Συνεχείς εκστρατείες διαφώτισηςΚατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα για αμβλώσεις.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top