Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην Ημερίδα «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο»

6 Οκτωβρίου 2017, 9:00 π.μ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Ημερίδα που σηματοδοτεί την εκκίνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο». Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο. Σημειώνω εξ αρχής τις ευχαριστίες μου προς όλους τους φορείς για την εξαιρετική συνεργασία στον σχεδιασμό και συντονισμό του προγράμματος.

Η προσαρμογή των ατόμων σε νέα περιβάλλοντα, μετά από εμπειρίες μετακίνησης και γλωσσικής, γεωγραφικής και πολιτισμικής ασυνέχειας, είναι μια αναμενόμενη διαδικασία. Η εκπαίδευση, ιδιαίτερα στο συγκείμενο της Κύπρου, έχει νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση να διατηρεί ένα εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον αγωγής των μαθητών/τριών, στο οποίο παρέχονται ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και κανενός είδους αποκλεισμό, μακριά από συμπεριφορές και πρακτικές, που προωθούν ή ανέχονται την ξενοφοβία, τον εξτρεμισμό και τον εθνικισμό.

Παράλληλα, η βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία περνά μέσα από την ίδια οδό με εκείνη της βελτίωσης των αντίστοιχων ευκαιριών των μαθητών/τριών του γενικού πληθυσμού. Στόχος είναι η ανοδική κοινωνική κινητικότητα μέσω της απόκτησης προσόντων και της εφαρμογής της αρχής της αξιοκρατίας. Η έμφαση δίνεται στο να αναπτυχθούν γενικοί κώδικες, για να ρυθμίσουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις και την ανταπόκριση του ατόμου, με βασική προϋπόθεση ότι κάθε άτομο απαιτεί να γίνει σεβαστό ως ισότιμο μέλος του κοινωνικού και εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, χωρίς αποκλεισμούς και εκπτώσεις.

Με οδηγία του ΥΠΠ, συστάθηκε Διατμηματική Επιτροπή για την ένταξη μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Η ένταξη μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στη συμβατική τάξη αποτελεί το επίκεντρο του έργου της Επιτροπής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη στήριξη των παιδιών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και την ομαλότερη μετάβασή τους από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Η Διατμηματική Επιτροπή συνέταξε ένα Κείμενο Πολιτικής, στη βάση του οποίου οι διευθύνσεις κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης. Στο πλαίσιο του Κειμένου Πολιτικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία, διενεργήθηκαν με συνεργασία του Π.Ι. και της ΔΔΕ 7 παγκύπριες υποχρεωτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας τον Σεπτέμβριο 2017, υλοποιώντας έναν από τους 5 άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής, που αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Το Υ.Π.Π. έχει θέσει τους πέντε άξονες προτεραιότητας για την εκπαίδευση μεταναστών: την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την υποδοχή των νεοαφιχθέντων μαθητών/τριών, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία και τη διαπολιτισμική προσέγγιση νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο» ενισχύει και εμπλουτίζει ως νέα δράση αυτούς τους άξονες, συμβάλλοντας στην ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και στην κοινωνική και μαθησιακή τους ανάπτυξη.

Παράλληλα, το Π.Ι. συντονίζει το Πρόγραμμα «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσω των δράσεων του προγράμματος αυτού, μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθούν Οδηγοί Εκπαιδευτικού για διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας καθώς και Γονέων-Διαμεσολαβητών με μεταναστευτική βιογραφία.

Επιπρόσθετα, ανταποκρινόμενο στις παγκόσμιες πραγματικότητες και στις ιδιαιτερότητες του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της Κύπρου, το ΥΠΠ έχει αναπτύξει και υλοποιεί την αντιρατσιστική πολιτική «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού» καθώς και την πολιτική για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, αποσκοπεί σε μια ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της ένταξης. Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική μονάδα, με τη λειτουργική συμπερίληψή της στο σχολικό πρόγραμμα και η διαχείριση των ρατσιστικών περιστατικών με συνέπεια και σταθερότητα, συνδράμουν στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε παιδί νιώθει καλά, ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε ιδιαιτεροτήτων του.
Με την ευκαιρία της σημερινής Ημερίδας, καλωσορίζω την αγαπητή Πρίσκα Τοτόρο, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την προθυμία της να είναι σήμερα εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για την προσωπική της εμπειρία της προσφυγιάς. Καλωσορίζω επίσης τον εκλεκτό ομιλητή Καθηγητή Μιχαλίνο Ζεμπύλα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διατηρεί άριστη συνεργασία.

Στα έξι παράλληλα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν, θα έχετε τη ευκαιρία να αναστοχαστείτε πάνω στις ιδιαίτερες πραγματικότητες του σχολείου σας σε σχέση με τις καλές πρακτικές που θα παρουσιαστούν και να προγραμματίσετε τις δράσεις σας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής σας Μονάδας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της σημερινής ημερίδας και του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο». Εύχομαι να έχετε όλοι ένα πρωινό με ευκαιρίες προβληματισμού και αναστοχασμού και, κυρίως, εύχομαι καλή επιτυχία στις δράσεις που θα σχεδιάσετε.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top