Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδας Κουρσουμπά, στη 2η Συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Στρασβούργο 12 και 13 Μαΐου 2015

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016 – 2019/21, συμμετείχε στις εργασίες της δεύτερης συνάντησης της Επιτροπής, στο Στρασβούργο, την Τρίτη 12 Μαΐου και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2016 – 2019/21, συστάθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να ετοιμάσει έκθεση για την εφαρμογή της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2012 - 2015 και για να αναπτύξει τη νέα Στρατηγική, για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την περίοδο 2016 – 2019/21.

Στα πλαίσια της συνάντησης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για το Προσχέδιο Έκθεσης Προόδου για την εφαρμογή της τρέχουσας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2012 - 2015, το οποίο ετοίμασε η Γραμματεία και συζήτησε το προσχέδιο της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίοδο 2016 – 2019/21.

Το προσχέδιο της νέας Στρατηγικής υπήρξε αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κοινωνία των πολιτών, τους Επιτρόπους για το Παιδί, άλλους διεθνείς οργανισμούς και παιδιά. Οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν υπόψη μέσω άμεσης διαβούλευσης μαζί τους σε εθνικό επίπεδο και μέσω δευτερογενούς ανάλυσης βάσεων δεδομένων στις οποίες αποτυπώνεται η προοπτική των παιδιών σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα.

Το προσχέδιο που ετοιμάστηκε στη βάση της ως άνω διαβούλευσης, εντοπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού τα επόμενα χρόνια και προσδιορίζει τις ακόλουθες τέσσερις θεματικές περιοχές προτεραιότητας για δράση:

· Ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά
· Συμμετοχή για όλα τα παιδιά
· Ζωή απαλλαγμένη από βία για όλα τα παιδιά
· Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά.

Το κείμενο επισημαίνει, τέλος, τις μεθόδους για την εφαρμογή της Στρατηγικής, περιλαμβανομένων εγκάρσιων μεθόδων εργασίας, βιώσιμες συνεργασίες και εστιασμένες μεθόδους επικοινωνίας.

Η Κυπρία Επίτροπος, Λήδα Κουρσουμπά, με παρεμβάσεις της, τόνισε το γεγονός ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι, διεθνώς, το βασικό εργαλείο για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και είναι αποδεχτή ως νομική βάση όχι μόνο στη σφαίρα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών Κυβερνήσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η Κυπρία Επίτροπος επεσήμανε ότι, η νέα Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να εδράζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και, κατά συνέπεια, οι τέσσερεις βασικές αρχές που διέπουν τη Σύμβαση, δηλαδή, η Αρχή της Ισότητας, η Αρχή της Συμμετοχής, η Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή και στην Επιβίωση και η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, να αποτελέσουν εγκάρσιους στόχους που να διατρέχουν όλο το πλαίσιο της Στρατηγικής. Η εισήγηση της Κυπρίας Επιτρόπου έγινε αποδεκτή και η Στρατηγική θα αναθεωρηθεί ανάλογα.

Στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία έχει οριστεί για τις 20 - 23 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή θα συζητήσει το αναθεωρημένο κείμενο της Στρατηγικής και θα τοποθετηθεί τελικά απ΄ αυτού.Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου - Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης Στρατηγική για Δικαιώματα του Παιδιού - 13.5.2015.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top