Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και με τη στήριξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα, «Τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού στο σύστημα δικαιοσύνης», με κύριο ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ. Jean Zermatten που διεξήχθη την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία.

Το σεμινάριο το οποίο είχε ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών που χειρίζονται ή έχουν σχέση με παιδιά, μέσα στα πλαίσια του συστήματος δικαιοσύνης, παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα ανάμεσα στα οποία, ο Πρόεδρος και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου που ασχολούνται με θέματα που αφορούν παιδιά όπως είναι η οικογενειακή βία, Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου και άλλοι επαγγελματίες, που ασχολούνται με θέματα που αφορούν παιδιά, όπως μέλη της Αστυνομίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Νομικής Υπηρεσίας, των Φυλακών και της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα.

Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση όσον αφορά θέματα δικαιωμάτων των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις από τις τέσσερις βασικές Αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αυτές της Συμμετοχής, της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και της Μη Διάκρισης.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού στο σύστημα δικαιοσύνης 22.2.11.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top