Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Πρώτη Συνάντηση με την 5η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων

Στις 5 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της 5ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η πρώτη συνάντηση αποσκοπούσε στη γνωριμία και την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης καθώς επίσης, στην εισαγωγή των μελών της ΟΕΣ στις πρόνοιες και βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η συνάντηση άρχισε με καλωσόρισμα των μελών της ΟΕΣ από την Επίτροπο. Στη συνέχεια, η Επίτροπος κάλεσε τα μέλη της ΟΕΣ να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Οι κυριότερες ανησυχίες που εξέφρασαν τα μέλη της ΟΕΣ αφορούσαν την πιθανή ασυμφωνία, διχόνοια και διαχωρισμό μεταξύ τους και το βαθμό ελεύθερης έκφρασης και αποδοχής διαφορετικών απόψεων. Αφορούσαν επίσης, την παροχή ευκαιριών για εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκτήσουν καθώς επίσης, τη διασφάλισης της συνέχειας όσον αφορά τη θητεία τους αφού αυτή διαρκεί μόνο ένα έτος.

Τα μέλη της ΟΕΣ εκφράζοντας τις προσδοκίες τους για τη συμμετοχή τους στην ομάδα σημείωσαν ιδιαίτερα, την λήψη γνώσεων και την εφαρμογή τους κατά τη συζήτηση λύσεων σε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Ανέφεραν επίσης, την προσδοκία τους για την ανάπτυξη της δεξιότητας για επιχειρηματολογία και κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Σημείωσαν επίσης, ότι αναμένουν όπως στην ομάδα καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ώστε να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα οι απόψεις τους. Ακολούθως, η Επίτροπος αφού αναφέρθηκε στον τρόπο επιλογής των μελών της ΟΕΣ, ανέλυσε το ρόλο και τη σημασία που έχει η ΟΕΣ στην επιτέλεση των αρμοδιοτήτων της. Στάθηκε ιδιαίτερα, σε παραδείγματα διαβούλευσης με προηγούμενες ΟΕΣ και στην προώθηση των απόψεων των παιδιών που είχαν καταγραφεί.

Στη συνέχεια της συνάντησης, τα μέλη της ΟΕΣ, μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και με το προσωπικό του Γραφείου της Επιτρόπου και να οικοδομήσουν ένα κλίμα συνεργασίας. Δόθηκε επίσης, η ευκαιρία στα μέλη της ΟΕΣ να σηματοδοτήσουν την έννοια του δικαιώματος και να ερμηνεύσουν τις ηθικές αξίες στις οποίες βασίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, τα μέλη της ΟΕΣ ήρθαν σε επαφή με τις πρόνοιες της Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και κατανόησαν την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων.

  Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης τα μέλη της ΟΕΣ συζήτησαν με την Επίτροπο τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει στη αρχή της συνάντησης. Όπως ανέφεραν μέλη της ΟΕΣ, αρκετές από τις ανησυχίες τους είχαν διασκεδαστεί καθώς ένιωσαν άνετα με τα υπόλοιπα μέλη και με το προσωπικό του Γραφείου της Επιτρόπου. Ακολούθως, η Επίτροπος ενημέρωσε τα μέλη της ΟΕΣ μέσα από παραδείγματα για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Θεσμού και ζήτησε από τα παιδιά να καταθέσουν εισηγήσεις αναφορικά με τα θέματα που θα ήθελαν να ασχοληθούν στις επόμενες συναντήσεις. Τα μέλη της ΟΕΣ κατέθεσαν πληθώρα εισηγήσεων οι οποίες περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούσαν τα εξής:
  • Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
  • Οικογενειακή βία
  • Συμπεριφορά καθηγητών
  • Ρατσιστική συμπεριφορά
  • Σεξουαλική κακοποίηση
  • Διαδικτυακός εκφοβισμός
  • Ουσιοεξάρτηση
  • Νεανική παραβατικότητα
  • Αξιολόγηση στα σχολεία
  • Απόψεις των παιδιών στα σχολεία
  • Πειθαρχικά μέτρα στα σχολεία
  • Περιεχόμενο της εκπαίδευσης
  • Επικοινωνία στο σχολείο
  • Κανονισμοί του σχολείου

  Η Επίτροπος διαβεβαίωσε τα μέλη της ΟΕΣ ότι οι εισηγήσεις τους έχουν καταγραφεί, και όσες από αυτές συνάδουν με τις προτεραιότητες του Θεσμού θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων που θα έχει η ομάδα. Η συνάντηση έκλεισε με αξιολόγηση κατά την οποία τα μέλη της ΟΕΣ φάνηκε να έμειναν ευχαριστημένα από τη δομή που ακολουθήθηκε και τις ευκαιρίες συμμετοχής που τους δόθηκαν. Από την αξιολόγηση διαφάνηκε επίσης, ότι τα μέλη της επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, κατανόησαν επαρκώς το ρόλο που θα έχουν στην ομάδα και αντιλήφθηκαν πλήρως τη σημασία της ύπαρξης του Θεσμού της Επιτρόπου στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Κατεβάστε το αρχείο Word Πρώτη συνάντηση ΟΕΣ - ιστοσελίδα.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top