Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

10

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) 2017. Η συνάντηση είχε διπλό στόχο: (α) να ενημερωθούν και να ενδυναμωθούν οι Έφηβοι Σύμβουλοι σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και (β) να αξιολογήσουν τη συμμετοχή τους στην ΟΕΣ και πιο συγκεκριμένα, η κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της.

Α. Παιδιά στον Αθλητισμό


Κατά την πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τα μέλη της ΟΕΣ να καταγράψουν τις λέξεις με τις οποίες έχουν άμεσα συσχετισμένο τον αθλητισμό. Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν να χαρτογραφηθούν οι έννοιες που συνδέουν οι έφηβοι με τον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν λέξεις που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία όπως υγεία, ευτυχία, ευεξία, διατροφή, καλή φυσική κατάσταση και γυμναστική. Κατέγραψαν επίσης άτομα τα οποία συνδέουν με τον αθλητισμό, όπως ο Bolt, o Messi και ο Amell, ενώ παράλληλα ανέφεραν και τρία συγκεκριμένα αθλήματα μέσα από τα οποία σχετίζεται ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, την καλαθοσφαίριση και τις πολεμικές τέχνες. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν και ένα οργανισμό που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αυτό της UEFA. Κατέγραψαν επίσης, φαινόμενα που σχετίζονται με τον αθλητισμό στο κυπριακό συγκείμενο, όπως ο φανατισμός, η βία και ο ανταγωνισμός. Τα μέλη της ΟΕΣ κατέγραψαν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως σημείο αναφοράς του αθλητισμού, αλλά και αξίες που αυτοί προωθούν, όπως ο σεβασμός και η μη ύπαρξη ρατσισμού. Άλλες έννοιες που οι έφηβοι/ες συνδέουν με τον αθλητισμό είναι ο πρωταθλητισμός, οι θυσίες, αλλά και η κούραση που εξυπακούεται από τη συμμετοχή σε αυτόν.

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμμετάσχουν με την ομάδα τους σε τρία ανταγωνιστικά παιχνίδια, με στόχο να συζητήσουν τα θετικά και αρνητικά αυτών, αλλά και να διαχωρίσουν τον κοινωνικό αθλητισμό από τον πρωταθλητισμό. Μετέπειτα από τη συμμετοχή τους, τα μέλη της ΟΕΣ σχολίασαν την εμπειρία τους, τα κίνητρα για να συμμετέχουν, τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων παιχνιδιών, αλλά και συζήτησαν πόσο συχνά τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με τέτοια παιχνίδια στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, σημείωσαν τα οφέλη από τη συμμετοχή των παιδιών σε ανταγωνιστικά παιχνίδια ή στον πρωταθλητισμό (όταν αυτά μεταφερθούν στο χώρο του αθλητισμού). Όπως τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν, τα οφέλη από τη συμμετοχή στον πρωταθλητισμό είναι:
    - Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η διαχείριση του άγχους, η οριοθέτηση του ατόμου με βάση το παιχνίδι και τους κανόνες, η αυτοπειθαρχία, η ικανότητα να θέτει το άτομο στόχους και να τους επιδιώκει, η ικανότητα δημιουργίας ομάδας και η ικανότητα λειτουργίας εντός της ομάδας κ.ά.
    - Η προώθηση της υγείας των αθλητών, αφού δημιουργείται μια καλή ψυχολογία, υπάρχει ευφορία και ικανοποίηση για επίτευξη των στόχων, προσεγμένη διατροφή, η ευεξία, κ.ά.
    - Η υιοθέτηση αξιών.
    - Η προσφορά εξωτερικών ανταμοιβών/κινήτρων προς τον/την αθλητή/ρια, όπως η εξασφάλιση υποτροφιών από πανεπιστήμια.
Παράλληλα, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν και αρνητικές επιπτώσεις από τη συμμετοχή στον πρωταθλητισμό, όπως οι τραυματισμοί, οι αρνητικές συνέπειες για τη μη επίτευξη των στόχων, η απογοήτευση, το έντονο άγχος, το αίσθημα μίσους και η αντιπαλότητα.

Η τρίτη δραστηριότητα ζητούσε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να δημιουργήσουν με την ομάδα τους ένα νέο παιχνίδι συνεργασίας, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν τα μέλη της ΟΕΣ να αναγνωρίσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση με τον κοινωνικό αθλητισμό, αλλά παράλληλα να συζητήσουν για τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό στο χώρο του αθλητισμού. Αφού οι ομάδες παρουσίασαν τα παιχνίδια τους, συζήτησαν την ευκολία σχεδιασμού ενός νέου παιχνιδιού, την ύπαρξη κανόνων στο παιχνίδι και αν αυτοί μπορούν να αλλάξουν, καθώς και αν θα μπορούσαν να συμμετέχουν διάφορες ομάδες ατόμων στο παιχνίδι που επινόησαν. Όταν οι Έφηβοι Σύμβουλοι ρωτήθηκαν για τα οφέλη από τη συμμετοχή σε συμμετοχικά παιχνίδια, παρατηρήθηκε μια δυσκολία αυτά να εντοπιστούν σε σύγκριση με τα οφέλη που προκύπτουν από συμμετοχή σε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν την ευφορία και ικανοποίηση, την ευεξία και υγεία, τη συνεργασία, αλλά και το γεγονός ότι το άτομο μαθαίνει διάφορες αξίες μέσα από τη συμμετοχή του σε συμμετοχικά παιχνίδια. Όταν προβληματίστηκαν για τους λόγους για τους οποίους μπορούσαν να αναφέρουν πιο εύκολα τα οφέλη από τον πρωταθλητισμό σε σύγκριση με τη συμμετοχή στον κοινωνικό αθλητισμό, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι ο κοινωνικός αθλητισμός δεν είναι γνωστός στην κυπριακή κοινωνία, αφού καλλιεργείται μόνο μέχρι τις ηλικίες της δημοτικής εκπαίδευσης, ότι μεγάλωσαν μέσα στον πρωταθλητισμό, άρα δε γνωρίζουν τι είναι ο κοινωνικός αθλητισμός, ότι υπάρχει μια στερεοτυπική εικόνα για το τι είναι ο αθλητισμός στην Κύπρο που ισούται με τον πρωταθλητισμό, ενώ αναφέρθηκε ότι και ως έφηβοι είναι πιο ανταγωνιστικοί, για αυτό και στρέφονται περισσότερο προς τον πρωταθλητισμό.
Η επόμενη δραστηριότητα είχε ως στόχο οι Έφηβοι Σύμβουλοι να αντιληφθούν τις μορφές βίας (άμεση και έμμεση) που επικρατούν στον αθλητισμό και να προωθηθεί διάλογος για το τι μπορεί να θεωρηθεί ως βία ή ως εμπόδιο στον αθλητισμό. Τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τρόπους με τους οποίους διάφορες ομάδες παιδιών αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό, αφού στερεότυπα, στάσεις και συμπεριφορές που επικρατούν στο οικοδόμημα του αθλητισμού αποτρέπουν την παρέκκλιση από αυτό που θεωρείται αναμενόμενο.
Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν και σε δικές τους εμπειρίες βίας που είχαν στο χώρο του αθλητισμού. Όπως ανέφερε μέλος της ΟΕΣ «ένα έντονο φαινόμενο που παρουσιάζεται στα γυμνάσια- λύκεια είναι όταν οργανώνουν πρωτάθλημα futsal. Εκεί βλέπεις πράγματα που φρίττεις. Πολύ έντονο πόσο μίσος και αντιπαλότητα μπορεί να βγει σε αυτά τα πρωταθλήματα. Παρουσιάζεται κυρίως στο futsal και τέτοια αθλήματα». Το συγκεκριμένο σχόλιο ενισχύθηκε και από εμπειρίες άλλων παιδιών που ανέφεραν ότι μέχρι και αίμα παρατηρείται σε τέτοιους αγώνες. Όπως ανέφερε Έφηβη Σύμβουλος «νομίζω είναι η νοοτροπία μας έτσι. Στο επαρχιακό πρωτάθλημα [futsal] που ξέρω, πέρσι έπαιξαν ξύλο. Σε ενδοσχολικό αγώνα futsal έριξαν φωτοβολίδες». Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι τα συγκεκριμένα φαινόμενα άμεσης βίας παρατηρούνται κυρίως σε αθλήματα που είναι ευρέως διαδεδομένα στην Κύπρο, όπως το ποδόσφαιρο και το futsal, παρόλο που παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλα αθλήματα, όπως η πετοσφαίριση και η καλαθοσφαίριση. Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν και στο φανατισμό που υπάρχει εκ μέρους των γονέων. Όπως μέλος της ΟΕΣ ανέφερε «εγώ είμαι μέλος του Ερυθρού Σταυρού και διοργανώθηκε futsal μόνο για παιδιά δημοτικού. Υπήρχε τρομερός φανατισμός από τους γονείς. Ακούγονταν σχόλια μέχρι και του τύπου ‘μου είπε ο παπάς μου να σου πω ότι είσαι γκέι’».

Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν και σε εμπειρίες έμμεσης/δομικής βίας που είχαν στο χώρο του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στη μη πρόσβαση του γυναικείου φύλου στον αθλητισμό, αλλά και στην αποκλεισμό άλλων ομάδων παιδιών από το χώρο του αθλητισμού, αφού δεν ‘πληρούν’ τα κριτήρια που υπάρχουν για την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια τριών μελών της ΟΕΣ:
«Στην πρώτη τάξη έκαναν μόνο ομάδα καλαθοσφαίρισης για τα αγόρια. Στη δευτέρα τάξη τους πιέσαμε και έκαναν και για μας [κορίτσια]. Οι γυμναστές είναι υπερβολικά σεξιστές. Την Τσικνοπέμπτη δε μας έδιναν καν μπάλα για να παίξουμε τα κορίτσια. Στη γυμναστική είμαστε χωριστά και υπάρχει διαφορετικός γυμναστής για τα δύο φύλα. Τα αγόρια δεν πάνε ποτέ στον ήλιο. Σε μας δεν προσφέρεται ποτέ το γήπεδο για να παίξουμε».

«Στο σχολείο μας δε δημιούργησαν ομάδα μπάσκετ για κορίτσια παρόλο που υπήρχαν κοπέλες που ήθελαν να εμπλακούν».

«Στο ΓΣΠ ο προπονητής μου δε μου έδινε σημασία [στο στίβο] γιατί δεν ήμουν ψηλή με μακριά πόδια. Έλεγε συνεχώς ‘θα πρέπει να χάσετε βάρος’ και τέτοια και ξέρω πολλά άτομα που έχουν ανορεξία».

Στη συνέχεια, καταγράφηκαν οι απόψεις των μελών της ΟΕΣ σε σχέση με τον αθλητισμό. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι ανέφεραν ότι τα παιδιά έχουν διάφορες ανάγκες σε σχέση με τον αθλητισμό. Ανέφεραν ότι τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο, το σωματότυπό τους κ.ά. Ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στα σχολεία, αφού στο παρόν στάδιο όλα τα κλειστά γήπεδα των σχολείων είναι ακατάλληλα για χρήση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασφάλεια των παιδιών. Ανέφεραν ότι η γυμναστική στα δημόσια σχολεία δεν κατέχει τη θέση που της αρμόζει, έχοντας μειονεκτική θέση σε σύγκριση με γνωστικά αντικείμενα. Δήλωσαν ότι το φύλο του ατόμου επηρεάζει και το βαθμό ενασχόλησής του με τον αθλητισμό, αναφέροντας ως παράδειγμα τη μη ασφάλιση των γυναικείων ομάδων με τη δικαιολογία ότι «δεν αξίζουν να δαπανηθούν λεφτά σε αυτές». Τα μέλη της ΟΕΣ σημείωσαν επίσης, ότι στην Κύπρο για να ασχοληθείς με τον αθλητισμό υπάρχει οικονομικό κόστος, το οποίο και είναι υψηλό. Δήλωσαν ότι το ρητό «Νους υγιής, εν σώματι υγιές» δεν ενισχύεται στην κυπριακή κοινωνία, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση δε στηρίζει τον αθλητισμό, γι’ αυτό και διάφορα ταλέντα μεταναστεύουν. Τέλος, αναφέρθηκε και η μη προώθηση της υγιεινής διατροφής στα σχολικά κυλικεία, κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με την υγεία των παιδιών.
Ακολούθησαν εισηγήσεις για την αύξηση/προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν αρχικά ότι σημαντική είναι η προώθηση του αθλητισμού μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως ανέφερε μέλος της ΟΕΣ «στο σχολείο κάνουμε 1 ½ περίοδο τη βδομάδα, που δεν είναι αρκετός χρόνος, ενώ στην τρίτη τάξη μας είπαν ότι θα κάνουμε 1 φορά τη βδομάδα. Δεν προωθείται από το σχολείο. Επίσης δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος». Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν επίσης, και στην ανάγκη προώθησης άλλων αθλημάτων, πέραν του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης, αφού για αθλήματα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα στην κοινωνία, δεν υπάρχουν χώροι ενασχόλησης με αυτά. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια μέλους της ΟΕΣ: «αθλητισμός στην κυπριακή κοινωνία είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με άλλα αθλήματα. Ημερίδες όπου έρχονται παιδιά σε επαφή με άλλα αθλήματα, όπως αυτές που διοργανώνονταν όταν ήμασταν δημοτικό, πρέπει να γίνονται και στα γυμνάσια-λύκεια». Τέλος, οι Έφηβοι Σύμβουλοι αναφέρθηκαν και στον προσανατολισμό προς τον πρωταθλητισμό, ο οποίος αποτρέπει πολλά παιδιά από την ενασχόληση με τον αθλητισμό, λόγω των πολλών ωρών που χρειάζεται να επενδύει το παιδί, αλλά και την έντονη πίεση και άγχος που βιώνει ένα παιδί. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των μελών της ΟΕΣ:
«Στη Λευκωσία υπάρχουν μόνο δύο μέρη για να κάνεις ενόργανη. Επίσης, δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Είτε πας 5 ώρες τη μέρα προπόνηση, είτε 2 φορές τη βδομάδα. Δεν έχεις επιλογές».

«Στα αθλήματα εκτός από ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, είτε πας για πρωταθλητισμό, είτε δεν ασχολείσαι. Σου λένε ‘δε θα σε προπονώ’».

«Για μένα στο άθλημα της κολύμβησης, είτε θα είσαι καλός, είτε κατεβαίνεις επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ αγχωτικό σε κάθε προπόνηση. Και έχει γίνει κουλτούρα μας».

Τα μέλη της ΟΕΣ αναφέρθηκαν και σε περιπτώσεις όπου παιδί τυγχάνει μη σωστού χειρισμού από τον προπονητή ή τη διοίκηση της ομάδας. Όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει μηχανισμός υποβολής παραπόνων από τα παιδιά, αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κάτι τέτοιο, τα παιδιά και οι αθλητές δεν το αξιοποιούν, αφού ως αθλητές υπόκεινται σε συνέπειες, όπως για παράδειγμα την αλλαγή της συμπεριφοράς του/της προπονητή/ριας προς το άτομό τους. Όταν ερωτήθηκαν, με ποιο τρόπο χειρίζονται τέτοια θέματα όταν αυτά προκύψουν, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν:
«Το κουτσομπολεύουμε με συναθλητές μας και κανένας δεν έχει το θάρρος να το πει. Ο προπονητής μου επειδή συμμετείχε σε ολυμπιακούς νομίζει ότι είναι κάποιος. Κάνουμε υπομονή μπας και αλλάξει κάτι».

«Γενικά υπάρχει μια στάση απάθειας, γιατί δε θα πάνε οι μικροί να πουν για τον προπονητή τους. Ακόμη και οι αθλητές διστάζουν να μιλήσουν και ακόμα κι αν μιλήσουν θα πάρουν την κλασική απάντηση ‘δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

«Εμάς πέρσι δεν μας έδιναν τα χαρτιά για να φύγουμε από την ομάδα».

Στο τέλος, οι Έφηβοι Σύμβουλοι προέβησαν σε εισηγήσεις για όσα συζητήθηκαν και την ανάπτυξη του αθλητισμού. Όπως σημείωσαν θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παιδιά, να υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα πάταξης της βίας στα γήπεδα από τους/τις φιλάθλους, να υπάρξει επιμόρφωση των ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ώστε αυτά να σταματήσουν να προωθούν στερεότυπα, να σταματήσει η πολιτικοποίηση των αθλημάτων, ώστε να μειωθεί και η βία, να διοργανωθούν διαλέξεις και καμπάνιες για να ενημερωθούν τα παιδιά για διάφορα αθλήματα και τον κοινωνικό αθλητισμό, αλλά και να μειωθεί η χρήση του αθλητισμού για άλλες σκοπιμότητες, αλλά και να δημιουργηθούν χώροι άθλησης των παιδιών, ώστε αυτά να εκτονώνονται και να μη χρειάζεται να ξεσπούν στα γήπεδα. Τέλος, ανέφεραν ότι θα πρέπει να σταματήσει η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον αθλητισμό και να θεσμοθετηθούν τα δικαιώματα των αθλητών/ριών.

Β. Αξιολόγηση Συμμετοχής στην ΟΕΣ


Στη συνέχεια, η Επίτροπος ζήτησε την ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των μελών της ΟΕΣ, όσον αφορά στη διαβούλευση που λάμβανε χώρα στο τέλος των συναντήσεων. Τα μέλη της ΟΕΣ 2017 είχαν διαβουλευτεί για 4 θεματικές με την Επίτροπο, ενώ διαβουλεύθηκαν και με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Προβλήθηκε μια συλλογή φωτογραφιών από τις δράσεις της ΟΕΣ κατά τη χρονιά 2017, με στόχο την επαναφορά των στόχων, δραστηριοτήτων, δράσεων και διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη.

Αρχικά, η Επίτροπος ζήτησε από τα μέλη της ΟΕΣ να σχολιάσουν τη θεματολογία που επιλέγηκε κατά τις συναντήσεις. Κάποια από τα μέλη της ΟΕΣ σχολίασαν ότι υπήρχαν κάποια άλλα θέματα τα οποία θα επιθυμούσαν να τύχουν επεξεργασίας, όμως δεν έτυχαν και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους, όπως το σχολείο. Παρακάτω παρατίθενται αυτούσιες κάποιες από τις απόψεις των μελών της ΟΕΣ:

«Πολλά από τα θέματα ήταν ενδιαφέροντα και θεωρώ ότι μου έδωσαν την ευκαιρία να μπορώ να δημιουργήσω μια καλύτερη άποψη, όχι για το τι είμαι εγώ, αλλά γενικά για τις απόψεις των άλλων».

«Τα θέματα ήταν τροφή για σκέψη, γιατί μετά τις διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια που πηγαίναμε πίσω στα σπίτια μας με το λεωφορείο σκεφτόμουν τι συζητήσαμε, τις επιδράσεις στην κοινωνία και προσπαθούσα να τα συζητήσω και με γονείς και φίλους».

«Ειδικά για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήταν πολύ ενδιαφέρον θέμα και το συζήτησα με πολλά άτομα. Μετά που μιλήσαμε για ναρκωτικά και αθλητισμό, θεωρώ ότι δε με απασχολούν άμεσα. Ήταν πιο σημαντικό να μιλήσουμε για το ότι η παιδεία υποτιμάται από τους μεγαλύτερους».

«Όλα τα θέματα ήταν σημαντικά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι ακούστηκε η άποψη που είχα να πω και σεβάστηκε. Και άκουσα και άτομα που είχαν διαφορετική άποψη από μένα και προβληματίστηκα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται κάποια συζήτηση και να προβληματίζεσαι».


Η Επίτροπος ζήτησε από τα μέλη της ΟΕΣ να σχολιάσουν και τυχόν συναισθήματα που είχαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τους/τις Έφηβους/ες Σύμβουλους να σχολιάσουν αν ένιωθαν άγχος, αν ήταν σκεπτικοί στο να διαφωνήσουν με τις θέσεις της Επιτρόπου, αν χρησιμοποιούνταν όροι που τους/τις δυσκόλευαν και με ποιο τρόπο θα ένιωθαν πιο άνετα κατά τη διαβούλευση. Στο σημείο αυτό, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι δεν ένιωθαν άγχος, ούτε δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείτο. Σχολίασαν όμως, ότι κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, κατά την οποία γίνεται η επεξεργασία του θέματος, εκφράζονται πολύ περισσότερες απόψεις και εισηγήσεις, εκ μέρους των παιδιών, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν κατατίθενται την ώρα της διαβούλευσης. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι θα ήταν προτιμότερο η Επίτροπος να συμμετέχει και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ώστε και τα παιδιά να νιώθουν πιο άνετα και να μπορεί η Επίτροπος να ακούει κατ’ ιδίαν όλες τις απόψεις των παιδιών. Οι Έφηβοι Σύμβουλοι ανέφεραν ότι θα επιθυμούσαν να γίνεται ένας υγιής διάλογος μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, αφού τα παιδιά καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε να λαμβάνουν και αυτοί/ές ανατροφοδότηση και να έχουν την άποψη των ενηλίκων στο θέμα. Όπως ανέφερε μέλος της ΟΕΣ «πιστεύω ότι το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να μιλούμε μαζί σας [Επίτροπο], μας δίνει το πάτημα να αντιληφθούμε ότι οι απόψεις μας ακούγονται και η γνώμη μας μετρά. Το να λέτε και σεις την άποψή σας θα βοηθήσει να γίνεται ένας πιο υγιής διάλογος. Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, αν μας λέτε και σεις τη δική σας άποψη».

Όσον αφορά στην προετοιμασία για τη διαβούλευση, κανένα από τα μέλη της ΟΕΣ δεν ανέφερε στην Επίτροπο οποιαδήποτε σχόλια. Αναφέρθηκαν όμως, στη μέθοδο της διαβούλευσης. Ανέφεραν συγκεκριμένα ότι, ο χρόνος που αφιερώνεται στη διαβούλευση δεν είναι αρκετός, με αποτέλεσμα για τυχόν θέματα που απασχολούν τα παιδιά και θέλουν να υποβάλουν ερωτήματα, να μην έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Ένας τρόπος επίλυσής του, όπως ανέφεραν, είναι η παρουσία της Επιτρόπου και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, κάτι το οποίο θα συμβάλει και στο να νιώθουν πιο άνετα τα παιδιά στην παρουσία της. Όπως μέλος της ΟΕΣ ανέφερε «πολλές φορές ιδιαίτερα στις πρώτες συναντήσεις, η παρουσία σας μπορεί να αποτρέπει κάποιους να μιλήσουν. Η εισαγωγή σας να γίνεται πιο ομαλά, στην πρώτη συνάντηση με πιο λίγο χρόνο και να αυξάνεται». Τα μέλη της ΟΕΣ σημείωσαν ότι ο αριθμός των συναντήσεων δεν είναι ικανοποιητικός, ότι χρειάζονται περισσότερες συναντήσεις, ενώ πρόσθεσαν ότι θα πρέπει να γίνεται και μία συνάντηση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της διαβούλευσης, οι Έφηβοι Σύμβουλοι ανέφεραν ότι η άποψή τους, όποια και να είναι, γίνεται αποδεκτή μέσα στην ομάδα. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, μπορεί συνολικά να αντιπροσωπεύει την ομάδα, όπως ανέφεραν, ατομικά όμως, σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιπροσωπεύει όλα τα παιδιά. Ανέφεραν ότι η καλύτερη επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται από τα παιδιά πολύ αργότερα, όταν αυτά συζητούν σε άλλες ομάδες ή σκέφτονται σε προσωπικό τους χρόνο τα όσα συζητήθηκαν. Θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό τα πρακτικά των συναντήσεων να τους αποστέλνονται, αλλά και ότι θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μετά από κάθε εργαστήρι. Χαρακτηριστικό σχόλιο μέλους της ΟΕΣ είναι το ακόλουθο: «κάθε φορά που αποχωρούμε νιώθω ότι έχω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Γίνεται πιο αντιπροσωπευτική για μας η άποψή μας. Οι απόψεις μας και ότι βάλουμε κάτω έχουν αντίκτυπο».

Όσον αφορά στη διάχυση των απόψεων και εισηγήσεων των μελών της ΟΕΣ από τα ίδια τα μέλη, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι συζητούν με μέλη της οικογένειας και φίλους τους, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μέλη της ΟΕΣ ενημέρωσαν τα μέλη της σχολικής μονάδας για τους στόχους και δράσεις της ΟΕΣ. Σημείωσαν τη σημαντικότητα του να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο οι απόψεις τους αξιοποιούνται μετά από κάθε συνάντηση. Τέλος, τα μέλη της ΟΕΣ σχολίασαν τρόπους με τους οποίους τα βοήθησε η συμμετοχή τους στην ΟΕΣ. Τα σχόλια παρατίθενται αυτούσια.

«Ενδυναμώθηκα και εγώ ο ίδιος και απόκτησα πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Και μετά από ΟΕΣ ενδυναμώθηκα και κοινωνικοποιήθηκα. Και αν νιώθω ότι κάποιος αδικείται λειτουργώ ως σύνδεσμος και θέλω να βοηθήσω».

«Μαθαίνουμε και εμείς τα δικαιώματα και είμαστε πολύ πιο δυναμικοί εμείς και ξέρουμε να αναγνωρίσουμε την αδικία».

«Σε βοηθά να βρεις εκείνη τη μικρή φωνή μέσα σου. Σε βοηθά να πεις και συ την άποψή σου. Σιγά- σιγά δυναμώνεις».

«Βρίσκεις τη δύναμη να τα πάρεις πιο κάτω [τα υπό συζήτηση θέματα]. Νιώθεις ότι έχεις δίκαιο για εκείνα που πίστευες και θέλεις να προσπαθήσεις».

«Έρχεσαι στην ΟΕΣ και βλέπεις ότι έχει και άλλα άτομα που πιστεύουν σε αυτά που πιστεύεις και εσύ και ενισχύεται αυτή η φωνή που ανέφερε πριν η … μέσα σου. Σκέφτεσαι ‘γιατί να μη μιλήσω’ και ο στόχος είναι να μεταδώσουμε και εμείς σε άλλους αυτά που συζητιούνται».


Η Επίτροπος ευχαρίστησε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους, το χρόνο που διέθεσαν, αλλά και για τις πολύτιμες απόψεις που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Ευχήθηκε στα παιδιά ότι καλύτερο στην προσωπική και σχολική τους ζωή. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίδοση τιμητικών διπλωμάτων και τη λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας.
Κατεβάστε το αρχείο Word Αναφορά για ιστοσελίδα - 5η Συνάντηση 7ης ΟΕΣ.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top