Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Για να δείτε το Αίτημα που έχει συνυπογράψει η Επίτροπος επιλέξτε το έγγραφο που ακολουθεί.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat world_appeal_new_mobilization_for_childhood_2009.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top