Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και, ιδιαίτερα, τα άρθρα τα άρθρα 4(1)(β), 4(1)(γ), 4(1)(θ), και 4(2)(δ), η Επίτροπος ετοίμασε, Τοποθέτηση αναφορικά με τη δημοσιοποίηση σε διαδικτυακά μέσα υλικού με παιδιά από τους γονείς/κηδεμόνες τους και το δικαίωμα των παιδιών στην διαδικτυακή ιδιωτικότητα. Η εν λόγω Τοποθέτηση πραγματεύεται τη δημοσιοποίηση υλικού που αφορά παιδιά (όπως φωτογραφίες/βίντεο/πληροφορίες), σε διαδικτυακά μέσα (όπως ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), από τους γονείς/κηδεμόνες τους και το δικαίωμα των παιδιών στην διαδικτυακή ιδιωτικότητα. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονιών/κηδεμόνων.

Σύνοψη της παρούσας Τοποθέτησης στα Αγγλικά θα υποβληθεί, εν ευθέτω χρόνο, στην ηλεκτρονική διαβούλευση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την κατάρτιση Γενικού Σχολίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Ψηφιακό περιβάλλον.Κατεβάστε το αρχείο Word 11.11.25 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Διαδικτυακή Ιδιωτικότητα Απρίλης 2019.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top