Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά χαιρετίζει τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επέκταση της παροχής του επιδόματος αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη φετινή σχολική χρονιά και στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στους μαθητές των εσπερινών σχολείων.

  Η Επίτροπος μέσα στο έτος 2009, δέχτηκε αριθμό παραπόνων από παιδιά σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2009 να επιχορηγήσει την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή μόνο στους μαθητές των δημόσιων σχολείων και όχι των ιδιωτικών. Σε παρέμβασή της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, επισήμανε τις υποχρεώσεις του Κράτους δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καλώντας τον να την ενημερώσει σχετικά με το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης.

  Σε απάντηση του το Υπουργείο Παιδείας, πληροφόρησε την Επίτροπο ότι η απόφαση λήφθηκε στα πλαίσια της προώθησης της μεταρρύθμισης του δημόσιου σχολείου και του εκσυγχρονισμού της διδακτικής πράξης μέσα στο δημόσιο σχολείο, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας φέρει την ευθύνη για χρηματοδότηση μόνο των δημόσιων σχολείων και όχι των ιδιωτικών.

  Σε νέα της παρέμβαση η Επίτροπος αποδέχτηκε τη θέση του Υπουργείου, ταυτόχρονα τόνισε όμως ότι, η παραχώρηση απευθείας επιχορήγησης για την αγορά Η/Υ συνιστά μια κοινωνική παροχή και ως τέτοια είτε θα έπρεπε να απευθύνεται σε όλους για να γίνεται στη βάση των καθιερωμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για τα οποία υπάρχει κοινωνική συναίνεση καθώς και νομοθετική πρόνοια. Η παραχώρηση της επιχορήγησης στα παιδιά που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο, στηρίζεται σε ένα μη θεσμοθετημένο κριτήριο και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ως δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που φοιτούν στ ιδιωτικά σχολεία.

  Η Επίτροπος επισήμανε ότι η σύγχρονη κυπριακή κοινωνία διαμορφώνεται ταχύτατα σε Κοινωνία της Πληροφορίας και ότι στα πλαίσια της νέας αυτής πραγματικότητας, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, που θα συνεπάγεται περιθωριοποίηση και αδυναμία λειτουργικής προσαρμογής στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής, είναι μεγάλη απειλή η οποία αφορά όλα τα παιδιά χωρίς καμιά εξαίρεση. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπισή του είναι η πρόληψη η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την προώθηση της εκμάθησης της χρήσης και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε όλα τα σχολεία από όλους τους μαθητές.

  Γι’ αυτό, ακριβώς, η Επίτροπος εκφράζει την ικανοποίηση της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έτσι που στη συγκεκριμένη κρατική επιχορήγηση να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά και εσπερινά σχολεία καθώς αυτό, αφενός, θα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και, αφετέρου, εξυπηρετεί το συμφέρον όλων των παιδιών.

  Λευκωσία, 21 Δεκεμβρίου 2010
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Επιτρόπου.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top