Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος
Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ετοίμασε, στη βάση αξιολόγησης του αποτελέσματος διερεύνησης παραπόνου που υποβλήθηκε από μητέρα παιδιού, υποψηφίου για επιλογή σε ενδιάμεση φάση του προγράμματος φοίτησης στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, το παρόν Πόρισμα.

2. Το παρόν Πόρισμα κοινοποιείται, παράλληλα, στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κοινοποιείται, επίσης, στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τον παραπονούμενο γονέα, για σκοπούς ενημέρωσης.


 Πόρισμα αγγλική Σχολή 11.17.07.09.54 Απρίλιος 2017.odt

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top