Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, στο 6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
στις Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, υπό την ιδιότητα της και ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στο 6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 23 Νοεμβρίου 2011.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού συστάθηκε και λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στα πλαίσια τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία του Φόρουμ εγκαινιάστηκε το 2006, μετά την υιοθέτηση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Στόχοι του Φόρουμ είναι, να παρέχει συμβουλές και να υποστηρίζει την Επιτροπή και άλλους Ευρωπαϊκούς θεσμούς καθ’ όσον αφορά την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών.

Στο Φόρουμ μετέχουν τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, Επίτροποι για Παιδιά, η UNICEF καθώς και ΜΚΟ.

Το 6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού συζήτησε την ανάπτυξη φιλικών προς το παιδί πολιτικών στο Δικαστικό Σύστημα, στη βάση εμπειρικών δεδομένων και την επικοινωνία με τα παιδιά για τα δικαιώματά τους. Σε αυτό συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλους, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Viviane Reding, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Roberta Angellini, και ο Πρέσβης Torbjørn Frøysnes, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Επίτροπος, Λήδα Κουρσουμπά, στη δική της παρέμβαση, υπογράμμισε ότι η επικοινωνία με τα παιδιά, στη βάση της προοπτικής των δικαιωμάτων του παιδιού, αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε παιδιού να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή, να διαμορφώνει και να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, σε κάθε θέμα που το αφορά και αυτή να λαμβάνεται υπόψη. Η Επίτροπος υπέδειξε ότι η συμμετοχή των παιδιών πέραν από αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη του παιδιού, ενδυναμώνει τη δημοκρατία, προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά. Η Επίτροπος, αναφέρθηκε «σε καλές πρακτικές» επικοινωνίας με τα παιδιά τις οποίες αναπτύσσει η ίδια σε εθνικό επίπεδο και στάθηκε, ιδιαίτερα, στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου. Η Επίτροπος έκλεισε την παρουσίασή της με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων για το παιδί (ΕΝΥΑ – ENOC Network of Youth Advisors).

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (Ο.Ε.Σ.) αποτελεί μια από τις δράσεις της Κύπριας Επιτρόπου προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και της προώθησης των απόψεων των παιδιών εκεί που τα ίδια δεν μπορούν να ακουστούν. Τα μέλη της ΟΕΣ εκπαιδεύονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και, παράλληλα, ενδυναμώνονται προκειμένου να μπορούν να διαμορφώνουν και να εκφράζουν με σαφήνεια και ελεύθερα την άποψή τους. Η ΟΕΣ πραγματοποιεί συναντήσεις με την Επίτροπο μια φορά το μήνα για να συζητήσουν θέματα τα οποία έχουν εκ των προτέρων συναποφασιστεί. Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Κύπριας Επιτρόπου συμμετέχει στο Δίκτυο ΕΝΥΑ.

Το Δίκτυο ΕΝΥΑ συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί (ΕΝΟC) το Φεβρουάριο του 2010. Ο στόχος της δημιουργίας του ΕΝΥΑ είναι να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στις Ομάδες Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους στους Ευρωπαίους Επιτρόπους για θέματα που τους αφορούν. Στα πλαίσια του Δικτύου, έχει δημιουργηθεί Πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό φόρουμ, μέσω του οποίου οι έφηβοι μπορούν να συζητούν, να ανταλλάζουν απόψεις και να διαμορφώνουν θέσεις.

Το 2010 και 2011, τα μέλη του ΕΝΥΑ επικεντρώθηκαν στη μελέτη των θεματικών ενοτήτων Υγεία, Εκπαίδευση, Βία, Διαδίκτυο και η χρήση της νέας τεχνολογίας, τις οποίες συζήτησαν μέσα από το e-forum. Τα τελικά πορίσματα και τις προτάσεις των μελών του ΕΝΥΑ σε σχέση με τις θεματικές αυτές, μετέφεραν εκπρόσωποι τους στην Ετήσια Σύνοδο των Ευρωπαίων Επιτρόπων τον περασμένο Οκτώβριο στη Βαρσοβία. Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι ανάλαβαν τη δέσμευση να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν τα μέλη του ΕΝΥΑ αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε σχέση με αυτές, τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Πανευρωπαϊκό.


Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top