Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

    Η Κύπρια Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, θα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) στη δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών για Δικαιοσύνη Φιλική προς τα Παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο μεταξύ 28 και 30 Σεπτεμβρίου 2009.

    Η δράση αυτή εμπίπτει στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο υιοθετήθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής στη Βαρσοβία το 2005 με την ονομασία “Building Europe for and with Children” μέσω του οποίου αναπτύσσονται κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

    Μέσα στα πλαίσια αυτά, το 28ο Συνέδριο των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λαζαρότε τον Οκτώβριο του 2007, ανάθεσε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Γραμμών για Δικαιοσύνη Φιλική προς τα Παιδιά.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top