Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Θέμα: Πρώτη Συνάντηση με την 6η Ομάδα Εφήβων ΣυμβούλωνΣτις 25 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της 6ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ). Η πρώτη συνάντηση σηματοδοτεί την αρχή της θητείας της 6ης ΟΕΣ, η οποία θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2016. Η συνάντηση αποσκοπούσε στη γνωριμία και στην οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, καθώς επίσης, στην εισαγωγή τους στις πρόνοιες και βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα μέλη της ΟΕΣ εξέφρασαν τις προσδοκίες τους όσον αφορά στη συμμετοχή τους στην ΟΕΣ και κατέθεσαν ιδέες για τα θέματα τα οποία θα ήθελαν να λάβουν πληροφόρηση και να εκφράσουν τις απόψεις τους στις επόμενες συναντήσεις.

Τα μέλη της ΟΕΣ καλωσόρισε η Επίτροπος η οποία παρουσίασε τους συνεργάτες της. Αναφέρθηκε στα κριτήρια επιλογής των μελών της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την πληθυσμιακή αναλογία των επαρχιών, την εκπροσώπηση των δύο φύλων και των διάφορων ηλικιακών ομάδων καθώς επίσης, την εκπροσώπηση παιδιών από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Στη συνέχεια, η Επίτροπος κάλεσε τα μέλη της ΟΕΣ να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ΟΕΣ. Τα μέλη της ΟΕΣ δήλωσαν ως ανησυχίες τους το άγχος/αμηχανία που είχαν για τη γνωριμία τους με καινούρια πρόσωπα, την ευθύνη που νιώθουν ως εκπρόσωποι όλων των παιδιών, την προετοιμασία που χρειάζονται για να μπορούν να αναγνωρίζουν την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και να δρουν προς την προάσπισή τους, καθώς επίσης, την ανησυχία αναφορικά με το βαθμό στον οποίον οι απόψεις τους θα μεταφέρονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων και με ποιο τρόπο αυτές θα λαμβάνονται υπόψη. Όσον αφορά στις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη ομάδα, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι προσδοκούν να γνωρίσουν άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις, να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν ως μέλη της ομάδας, να καταφέρουν να στηρίξουν ευάλωτες ομάδες παιδιών, να ενημερωθούν και να αναλάβουν δράσεις για διάφορα εκπαιδευτικά ή μη θέματα που τους απασχολούν και τέλος, προσδοκούν ότι οι απόψεις τους θα λαμβάνονται υπόψη στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στη συνέχεια, η Επίτροπος εξήγησε στα μέλη της ΟΕΣ το ρόλο που θα έχουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην ομάδα αυτή. Στη συνέχεια, έγιναν διάφορες δραστηριότητες με στόχο την γνωριμία των μελών της ΟΕΣ, την άνεση στο χώρο, την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας και στην αποδοχή όλων των μελών. Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της ιδιότητάς τους ως παιδιά. Ως θετικά αναφέρθηκαν η αγάπη, η ανεμελιά, η ευτυχία, η χαρά, η ελευθερία, η ζωντάνια, η μάθηση, η φαντασία, η γαλήνη και η ηρεμία, η ευγένεια, ο σεβασμός, η ειρήνη και η ομόνοια, η ονειροπόληση και η ικανότητα να οραματίζονται το μέλλον, η ενεργητικότητα και η φιλοδοξία, η αισιοδοξία, η συμμετοχή σε πολλές δραστηριότητες, η απουσία πολλών ευθυνών, το παιχνίδι και η γνώση. Ως αρνητικά αναφέρθηκαν η ανευθυνότητα, η αθωότητα, η ανισότητα, ο εκφοβισμός και ο ρατσισμός που βιώνουν, η καταπίεση και η υποτίμηση, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση ιδιαίτερα παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, η στέρηση των δικαιωμάτων από τους/τις ενήλικες, η ανασφάλεια και ο φόβος, η εξάρτηση από τους ενήλικες, το μη δικαίωμα ψήφου, οι υποχρεώσεις του σχολείου, η μη αντίληψη των κινδύνων και η μη αντιμετώπισή τους ως πλήρεις ανθρώπους, οι τιμωρίες/συνέπειες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους γονείς για τα παιδιά και η στέρηση ελεύθερης έκφρασης των απόψεών τους και η μη συμπερίληψή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, τα μέλη της ΟΕΣ αντιλήφθηκαν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα σε μια κοινωνία αυξάνει τα θετικά στοιχεία και μειώνει τα αρνητικά ωστόσο, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού δεν είναι δεδομένος, αλλά μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας στην οποία πρέπει να συμβάλλουν και τα ίδια τα παιδιά.

Η επόμενη δραστηριότητα στόχευε στη σηματοδότηση της έννοιας του δικαιώματος και στην ερμηνεία των ηθικών αξιών στις οποία βασίζονται τα δικαιώματα. Τα μέλη της ΟΕΣ αντιλήφθηκαν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι νομικά κατοχυρωμένα ωστόσο πηγάζουν μέσα από την αποδοχή κοινών ηθικών αξιών. Ακολούθησε δραστηριότητα μέσα από την οποία τα μέλη της ΟΕΣ ήρθαν σε επαφή με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στη συνέχεια, αναγνώρισαν δικαιώματα που τα ίδια τα μέλη θεωρούν ότι παραβιάζονται σήμερα στην Κύπρο. Στο σημείο αυτό, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ομάδες παιδιών, τις οποίες θεωρούν ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους στην Κύπρο. Ανέφεραν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, τα παιδιά με διαφορετική εθνικότητα και με μεταναστευτικό βιογραφικό, τα παιδιά με αδύναμο χαρακτήρα, τα παιδιά με οικονομικές δυσκολίες και τα παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. κατάθλιψη, άγχος).

Η πρώτη συνάντηση ολοκληρώθηκε με ενημέρωση για το θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και για το έργο του Γραφείου από την ίδια την Επίτροπο. Τα νέα μέλη της ΟΕΣ κατέθεσαν τις προτάσεις τους γύρω από τα θέματα, τα οποία θα ήθελαν να τους απασχολήσουν στις επόμενες συναντήσεις. Οι προτάσεις αφορούσαν τα εξής:


  Εκπαίδευση (σχολικός χώρος - συνθήκες- διοίκηση- καθοδήγηση – αντιμετώπιση παιδιών που χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες για απόδοση με βάση τις δυνατότητές τους - δικαιώματα έκφρασης/ λόγου, πληροφόρηση)

  Το δικαίωμα στη συμμετοχή

  Σχολικός εκφοβισμός

  Ρατσισμός

  Διαδικασία υποβολής παραπόνων από παιδιά-μαθητές/τριες

  Σεξουαλική κακοποίηση/εκμετάλλευση (εντός και εκτός σχολείου και από παιδιά προς παιδιά)

  Δικαιοσύνη και οι συνέπειες από την απουσία δικαιοσύνης

  Ευάλωτες ομάδες παιδιών


Αξιολογώντας τη συνάντηση, τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι αποκόμισαν αρκετά πράγματα, ενώ, παράλληλα, ο χρόνος πέρασε με ευχάριστο τρόπο. Τα παιδιά δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να κερδίσουν κάτι πιο ουσιαστικό, όχι μόνο για την ομάδα της ΟΕΣ, αλλά για όλα τα παιδιά. Μέλος της ΟΕΣ σημείωσε ότι, οι εκδηλώσεις από μόνες τους δεν βοηθούν στην κοινωνική αλλαγή και ότι χρειάζεται κατ’ επανάληψη πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινωνίας. Τέλος, αρκετά μέλη της ΟΕΣ εξέφρασαν ανησυχία για το βαθμό στον οποίο οι απόψεις τους θα μεταφέρονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων και κατά πόσο αυτές θα λαμβάνονται υπόψη.
Κατεβάστε το αρχείο Word 1η Συνάντηση 6ης ΟΕΣ - Final.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top