Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ( ΓΕΠ)

9. Όραμα, Πολιτική και Στόχοι

Μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη για την υποχρέωση όλων για διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού που ζει στην Κύπρο

10. Βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2022-2024 είναι:

  · Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώματα του παιδιού.

  · Εναρμόνιση Νομοθεσίας/πολιτικών/διοικητικών πρακτικών/ διαδικασιών με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) και με άλλες διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τα παιδιά τις οποίες έχει κυρώσει ή προτίθεται να κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

  · Εντοπισμός και προώθηση των απόψεων των παιδιών.

  · Διεξαγωγή εκστρατειών διαφώτισης για τα δικαιώματα του παιδιού.

  · Διεξαγωγή μελετών για την κατάσταση των παιδιών στην Κύπρο.

  · Εκπαίδευση παιδιών και επαγγελματικών ομάδων για τα δικαιώματα του παιδιού.

  · Διερεύνηση παραπόνων.

  · Εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν (Δικαστικές και Διοικητικές).

  · Δημιουργία Αρχείου Στατιστικών Δεδομένων για το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο.

  · Στήριξη του έργου μη κυβερνητικών οργανισμών που προασπίζονται τα δικαιώματα του παιδιού.

  · Συμμετοχή και συνεργασία με διεθνή δίκτυα.11. Το ΓΕΠ στελεχώνεται συνολικά από 10 άτομα επιστημονικό προσωπικό, αποσπασμένα από άλλες Υπηρεσίες (7 Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, 2 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών και 1 Διοικητικός Λειτουργός). Το εύρος των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου δυνάμει του Θεσμικού Νόμου [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος της δουλειάς και οι δράσεις που απαιτούνται για υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν στα επιθυμητά επίπεδα, από τον περιορισμένο αριθμό Λειτουργών αλλά και το εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων που απασχολείται σήμερα στο ΓΕΠ. Επισημαίνεται ότι, ο Θεσμός, πλέον, έχει εδραιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας και, ως εκ τούτου, υπάρχουν διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις που εκφράζονται σε αύξηση του αριθμού παραπόνων που υποβάλλονται από άτομα (ενήλικα και ανήλικα), αλλά και των αιτημάτων από διάφορα Υπουργεία για συνεργασία και/ή συνδρομή στην άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων, που άπτονται θεμάτων που αφορούν παιδιά. Επιπρόσθετα, παράγεται ολοένα και περισσότερο νομοθετικό έργο με αποτέλεσμα να καλείται το γραφείο της Επιτρόπου από τα αρμόδια Υπουργεία να εκφράσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου τις απόψεις της ή όπου προκύπτει ανάγκη η Επίτροπος αυτεπάγγελτως παρεμβαίνει προς την Εκτελεστική Εξουσία για να επισημαίνει στρεβλώσεις των νομοθεσιών, πολιτικών, διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών. Παράλληλα, μέρος εργασίας προκύπτει από τη συνεργασία της Επιτρόπου με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες καλείται να εκφράσει απόψεις στο πλαίσιο εξέτασης νομοθετημάτων και/ή άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου οποτεδήποτε το θέμα αφορά ή επηρεάζει παιδιά. Τέλος, υπάρχει αυξημένη ζήτηση από σχολικές μονάδες και επαγγελματίες για επιμόρφωσή τους σε θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο σημερινός όγκος της εργασίας του ΓΕΠ απαιτεί αύξηση του αριθμού των Λειτουργών που υπηρετούν στο ΓΕΠ τουλάχιστον κατά 3 (τρία) πρόσωπα / λειτουργούς.

12. Χαρακτηριστικά αναφέρω ενδεικτικούς αριθμούς από ενέργειες που έγιναν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού :
  · Κατά την πενταετία 2015-2019, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο «Στη Δικαιωματοχώρα» σε 134 μονάδες προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή περίπου 3240 παιδιών. Σημειώνεται ότι, μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα» συνολικά 65 σχολεία (εκ των οποίων 12 νηπιαγωγεία και 53 δημοτικά σχολεία) από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ταξίδεψε σε 35 σχολεία στην επαρχία Λευκωσίας, σε 3 σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, σε 6 σχολεία της επαρχίας Πάφου, σε 15 σχολεία της επαρχίας Λάρνακας και σε 5 της επαρχίας Αμμοχώστου.
  · Κατά την πενταετία 2015-2019, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Δώσε φωνή στην άποψή σου» σε 13 μονάδες σχολικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει επίσκεψη της Επιτρόπου στις σχολικές μονάδες, εισάγει τα παιδιά σε ένα από τα δικαιώματα, ενώ οι μαθητές/ριες έχουν επίσης την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις συστάσεις τους στην Επίτροπο.
  · Κατά την ίδια πενταετία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Το δικαίωμα των παιδιών να ζουν ειρηνικά» σε 27 μονάδες δημοτικού σχολείου, με συνολικό αριθμό 694 παιδιών σε αυτό. Με βάση την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ειρήνης μέσα στην κοινωνία.
  · Κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετίας εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Μακριά από την πατρίδα και το φόβο» σε 10 μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη της ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό βιογραφικό στις σχολικές μονάδες. Τα σχολεία έπρεπε να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια δράσης για εφαρμογή. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.
  · Παράλληλα, από την αρχή δημιουργίας του Θεσμού, στο πλαίσιο επισκέψεών της σε σχολικές μονάδες, η Επίτροπος ήρθε σε επαφή και άκουσε τις απόψεις περίπου 10000 παιδιών.
  · Από το 2010, που συγκροτήθηκε για πρώτη φορά η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ), εκπαιδεύτηκαν εντατικά παιδιά-έφηβοι, σε ετήσια βάση, για θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους και ενδυναμώθηκαν ως προς τη διεκδίκησή τους, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν γύρω στους 420 Έφηβοι Πρεσβευτές των Δικαιωμάτων του Παιδιού ανά το παγκύπριο.
  · Κατά την πενταετία 2015-2020 εκδόθηκε αριθμός εντύπων που αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού:
    o Βιβλιαράκι για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση, το οποίο από το 2017 διαχύει προς τα δημοτικά σχολεία, ένα για κάθε παιδί της Γ’ τάξης.
    o Έντυπο για το sexting το οποίο διαχύεται κάθε χρόνο από το 2019 προς όλα τα παιδιά της Γ’ τάξης γυμνασίου.
    o Διαμορφώθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε φιλική μορφή για παιδιά δημοτικού, εκδόθηκε έντυπο και αφίσα, τα οποία στάλθηκαν σε όλα τα δημοτικά σχολεία (ένα για κάθε τμήμα). Η φιλική προς τα παιδιά έκδοση μεταφράστηκε σε 5 γλώσσες: Αραβικά, Τουρκικά, Αγγλικά, Ρωσσικά και Γαλλικά. Στη βάση αυτής της έκδοσης δημιουργήθηκαν 10 βίντεοκλιπ σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τα οποία προβάλλονταν σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
    o Οδηγό για επαγγελματίες και οδηγό για παιδιά που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές ή καλλιτεχνικές παραγωγές
    o Έντυπο για επαγγελματίες και έντυπο για παιδιά αναφορικά με τη νομική εκπροσώπηση παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες
    o Έντυπο για επαγγελματίες που αφορά την Σύμβαση.
   · Έγιναν 20 εκπαιδεύσεις επαγγελματιών (εκπαιδευτικών, επιθεωρητών, κοινωνικών λειτουργών, δικαστών, δικηγόρων και δημοσιογράφων) για περίπου 1000 επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να προωθηθούν πρακτικές στο χώρο εργασίας που διασφαλίζουν τα δικαιώματα του παιδιού.
   · Διερευνήθηκαν 4640 παράπονα από την αρχή του θεσμού μέχρι 20 Νοεμβρίου 2019, και έγινε ανάλογος αριθμός στοχευμένων παρεμβάσεων σε αρμόδιες αρχές.
   · Καταρτίστηκαν 122 εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες Εκθέσεις / Θέσεις / Τοποθετήσεις, με διαπιστώσεις για καταστάσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και εισηγήσεις για απαιτούμενες αλλαγές σε πρακτικές, διαδικασίες, πολιτικές και νομοθεσίες.
   Οι πιο πάνω αριθμοί καταδεικνύουν τη σημαντικότητα του έργου του Θεσμού∙ εντούτοις, δεν μπορούν να αναδείξουν την πολυπλοκότητά του, ούτε και την έκταση στην οποία συμβάλλει σε αναθεώρηση στάσεων/πρακτικών ή αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και αλλαγές στην κουλτούρα της κοινωνίας και τις πρακτικές που εφαρμόζονται και αφορούν στο παιδί. Συναφώς, επισυνάπτεται Σημείωμα αναφορικά με τους τέσσερις Πυλώνες Δράσης του ΓΕΠ, στο οποίο περιγράφεται η εργασία που επιτελεί η Επίτροπος, σύμφωνα με τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

   13. Αναφέρεται ότι με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 13/9/2018, στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020 που ενέκρινε, περιλαμβάνεται η δημιουργία τεσσάρων νέων μόνιμων θέσεων, ως ακολούθως:
    · 1 θέση Ανώτερου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Κλ. Α13(ii).
    · 1 θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού A΄, Κλ. Α11(ii).
    · 2 θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Κλ. Α8, Α10 και Α11.

   Ακόμη όμως και με τις πιο πάνω τέσσερις θέσεις οι ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν ικανοποιούνται πλήρως για την εύρυθμη λειτουργία του.

   14. Οι πιο πάνω θέσεις, αφού αποπαγοποιήθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουν προωθηθεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για πλήρωση τους. Μέχρις ότου όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία, παραμένει το γεγονός ότι το ΓΕΠ δεν στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό, το οποίο να συνίσταται από άτομα που θα έχουν συγκεκριμένα προσόντα, τα οποία θα καθοριστούν εκ των προτέρων, σύμφωνα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου. Η μέχρι σήμερα στελέχωση του ΓΕΠ, αποκλειστικά από αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών λειτουργών, υποσκάπτει την ανεξαρτησία του Θεσμού αλλά και θέτει σε κίνδυνο τη διαρκώς αποκτούμενη εμπειρία και συνέχιση της λειτουργίας του. Περαπέρα, η μη στελέχωση του ΓΕΠ με μόνιμο προσωπικό, αποκλείει την ενίσχυσή του με επαγγελματίες με συγκεκριμένη εξειδίκευση, αναγκαίο και απαραίτητο για το ΓΕΠ (πχ. νομικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, παιδαγωγούς καταρτισμένους σε θέματα άτυπης εκπαίδευσης, κλπ). Τούτο, δημιουργεί την ανάγκη αγοράς υπηρεσιών, η οποία δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική ή πρόσφορη και, εν πάση περιπτώσει, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο.

   14. Πρόσθετα, η στελέχωση του ΓΕΠ, με μόνιμο προσωπικό, αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανεξαρτησίας του Θεσμού σύμφωνα με τις «Αρχές των Παρισίων» των Ηνωμένων Εθνών και το Γενικό Σχόλιο Αρ. 2 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τούτο συστήνει και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις Τελικές Παρατηρήσεις της αναφορικά με την εξέταση της Συνδυασμένης 3ης και 4ης Έκθεσης της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC/C/CYP/CO/3-4, 15/6/2012), ιδιαίτερα παράγραφοι 13 και 14.   Κατεβάστε το αρχείο Word me20201102.01 - Memo 4 Pylones, Parliament (Parartima).docx
   Κατεβάστε το αρχείο Word me20211019 01 - Memo Budjet 2022-2024 Parliament.docx


   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

   Back To Top