Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  · Η προστασία του παιδιού από κάθε μορφής βία, κακοποίηση ή/και εκμετάλλευση και ειδικότερα η προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική βία αποτελεί, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, μια από τις βασικές προτεραιότητες και κεντρικού άξονες των δράσεων μου.

  · Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση λοιπόν που χαιρετίζω την καθιέρωση της 18ης Νοεμβρίου ως Ευρωπαϊκής Μέρας για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση.

  · Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Μέρας για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση έρχεται να επεκτείνει τα θετικά αποτελέσματα της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ένα στα Πέντε», συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ιδιαίτερα την κινητοποίηση της κοινωνίας για την καταπολέμηση του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος κατά των παιδιών μας.

  · Αποτελέσματα της Εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» στην Κύπρο:

     o Εξαιρετικά θετικά:
       § Πρώτη έρευνα σε σχέση με το θέμα – Πανεπιστήμιο Κύπρου (1 στα 4)

       § Ευρύτερη κινητοποίηση της κοινωνίας με συμμετοχή των ίδιων των παιδιών

       § Υιοθέτηση νέας σύγχρονης νομοθεσίας η οποία μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε στην Κύπρο τη Σύμβαση Lanzarote [Ν.91(Ι)/2014]

       § Κύρωση Σύμβασης Λανζαρότε

  · Κατά συνέπεια ένιωσα θεσμική την υποχρέωση να προβώ στην κατάρτιση ειδικής Θέσης με τίτλο: «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, αναφορά, διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κύπρο – Δεκέμβριος 2014», η οποία είχε στόχο και επιδίωξη ενόψει της ψήφισης του Νόμου 91(Ι)/2014 να αποτελέσει τη βάση για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για τη σωστή εφαρμογή του Νόμου.

  · Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκα για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015 να συστήσει Αd-hoc Επιτροπή, για την ετοιμασία εθνικής στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπως είχα συστήσει στην πιο πάνω Θέση, κάτι που αναγνωρίζεται και στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

  · Ορθή επιλογή της κας Αναστασία Παπαδοπούλου ως Συμβούλου της Ad-hoc Επιτροπής, η οποία, αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο έργο, είχε την ευγενική σκέψη να με επισκεφτεί για να ανταλλάξουμε ιδέες, ως προς τον τρόπο ανάπτυξης της Στρατηγικής. Οι απόψεις μου βασίζονται στη Θέση που ανέφερα πιο πάνω. Όπως έχω πει και στην ίδια, παραμένω πάντα στη διάθεση της, για ό, τι χρειαστεί.

  · Νιώθω εξαιρετική ικανοποίηση για τη σημαντικότατη απόφαση της Ad-hoc Επιτροπής για να συσταθεί «Σπίτι του Παιδιού», όπως άλλωστε ήταν και η εισήγηση μου στην πιο πάνω Θέση μου.

  · Κατακλείδα:

     o Η εμπλοκή και κινητοποίηση των παιδιών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης/εκμετάλλευσης

     o Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την ενδυνάμωση των παιδιών που μόνο μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και παιδαγωγικά προσανατολισμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορεί να προσφέρει.

     o Τέλος πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, είναι υποχρέωση, όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και του κάθε ενός από εμάς, να συμβάλουμε στην πρόληψη και την πάταξη της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης των παιδιών μας.
Κατεβάστε το αρχείο Word Talking points Press Conference CoE- 18-11-2015 - final.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Talking points Press Conference CoE - english -18-11-2015 - final.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top