English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Υπόμνημα της Επιτρόπου στη συζήτηση του θέματος: "O περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017", Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 21/6/2017

21/06/2017
   Το θέμα που αφορά στη διαδικασία έκδοσης δελτίου ταυτότητας σε ανήλικο με έχει επανειλημμένα απασχολήσει, στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνων που μου είχαν υποβληθεί και πάντα, μέσα από τη σκοπιά των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο ίδιο πλαίσιο, έχω αναπτύξει προβληματισμό και σε ότι αφορά το, επί της ουσίας συναφές θέμα, της έκδοσης διαβατηρίων. Τον προβληματισμό αυτό θα καταθέσω σήμερα και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.
    2. Άρχισα να διερευνώ το θέμα μετά από την υποβολή παραπόνων από γονείς ή/ και παιδιά, για το γεγονός ότι λόγω άρνησης ενός εκ των δύο γονέων να δώσουν τη συγκατάθεσή τους το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού αρνείτο να προχωρήσει στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας σε συγκεκριμένα παιδιά.
     3. Υπογραμμίζω εδώ ότι, ενώ ο Νόμος δεν απαιτεί συγκατάθεση και των δύο γονιών, η άρνηση του Τμήματος Αρχείο Πληθυσμού γινόταν στα πλαίσια της διοικητικής πρακτικής που ακολουθείτο, σύμφωνα με την οποία για την έκδοση δελτίου ταυτότητας σε παιδί, απαιτείτο η συγκατάθεση και των δύο γονέων.
      4. Σε απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς εμένα, (αρ. φακ. 6.11.008.01/2), ημερομηνίας 17/11/2016, σχετικά με το θέμα, αναφερόταν ότι η συγκατάθεση και των δύο γονέων απαιτείτο στη βάση εσωτερικών διαδικασιών του αρμόδιου Τμήματος οι οποίες προωθήθηκαν μετά το 2012 όταν η ταυτότητα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
      5. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονταν τα εξής:
       «Είναι γεγονός πως στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχουν παρόμοιες με την έκδοση διαβατηρίων πρόνοιες, για την έκδοση ταυτότητας σε ανήλικο παρόλο που στο έντυπο για έκδοση ταυτότητας απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων με σχετικές υπογραφές. Η πρακτική αυτή μπήκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2012 περίοδο κατά την οποία η Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη βάσει του Κανονισμού 444/2009 να εκδίδει διαβατήρια για παιδιά κάτω των 12 ετών. Μέχρι την περίοδο εκείνη τα παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούσαν να ταξιδέψουν μόνο με το διαβατήριο ενός εκ των δύο γονέων όπου αναγραφόταν το όνομα τους στο πίσω μέρος. Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2012 ταυτότητες εκδίδονταν μόνο σε ανήλικους άνω των 12 ετών χωρίς τη συγκατάθεση/ υπογραφή των γονιών τους. Βάσει των εξελίξεων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ταξιδιωτικό έγγραφο, το Τμήμα αποφάσισε, για να διευκολύνει τη μετακίνηση ανηλίκων εκτός Δημοκρατίας χωρίς την έκδοση διαβατηρίου, να διαφοροποιήσει τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας με την εισαγωγή νέου εντύπου στο οποίο χρειάζεται πλέον η συγκατάθεση και των δύο γονιών. Στο πίσω μέρος του εντύπου αναγράφονται οι οδηγίες για συμπλήρωση του, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου ο αιτητής είναι ανήλικος».
      6. Η θέση μου ήταν – και παραμένει – ότι η συγκεκριμένη πρακτική, παραβίαζε την Αρχή Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και σειράς άλλων δικαιωμάτων, όπως του δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση, του δικαιώματος να επωφελείται το παιδί από κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα. Μέσα από τη μελέτη των παραπόνων που μου υποβλήθηκαν από γονείς μέχρι σήμερα γύρω από το πιο πάνω θέμα, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω διαδικασία συνέβαλλε, επιπλέον, και στην περαιτέρω θυματοποίηση του παιδιού που βρίσκεται στη μέση της διαμάχης των γονέων του, στερώντας του δικαιώματα.
       7. Περαιτέρω, η άρνηση έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας σε παιδί, τοποθετεί το παιδί απέναντι στο Νόμο και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 61 και 62 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2002 [14/(Ι) 2002] σύμφωνα με τα οποία:
        «61. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, κάθε πρόσωπο που έχει την κυπριακή υπηκοότητα και έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του υποχρεούται να κατέχει δελτίο ταυτότητας και κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών δύναται να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας».
        «62. Η αρχή εγγραφής μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, να παράσχει τέτοια έγγραφη ή άλλη μαρτυρία για την αλήθεια των πληροφοριών τις οποίες το πρόσωπο αυτό έχει εξουσία να παράσχει».
       8. Μετά την παρέμβασή μου, και σε συνέχεια σχετικής γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 24/3/2017 (αρ. φακέλου: 50(Α)/1999/Ν.13/11), το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, αναθεώρησε τη διοικητική του πρακτική. Σύμφωνα με τη νέα διοικητική πρακτική, οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας σε παιδί θα γίνεται δεκτή και με τη συγκατάθεση ενός εκ των δύο γονέων ή κηδεμόνων του.
       9. Σε σχέση με τους λόγους που , σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οδήγησαν στην καθιέρωση της διοικητικής πρακτικής και πιο συγκεκριμένα την ασφάλεια του παιδιού στο ενδεχόμενο που ένα εκ των δύο γονιών θα επέλεγε να μεταφέρει το παιδί στο εξωτερικό, παρά την αντίθετη γνώμη του άλλου γονέα, η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας σημειώνει τα ακόλουθα:

        «Τα όσα αναφέρετε για το λόγο που ασκείται η πρακτική που περιγράφετε στην επιστολή σας και ειδικότερα για να αποφεύγονται παράνομες μετακινήσεις ανηλίκων χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο γονέων, είναι η θέση μου ότι, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για να μην τηρείται η νομοθεσία. Έτσι και αλλιώς όμως, μπορεί να ελεγχθεί και με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος ανήλικος να μετακινηθεί παράνομα από ένα γονέα, αυτός είναι λόγος για έκδοση διατάγματος για τοποθέτηση του ανήλικου στο στοπ λιστ, αφού υποβληθεί αίτηση από τον ένα γονέα. Ένας άλλος τρόπος ελέγχου, είναι να υπάρχει έλεγχος στα σημεία εξόδου από τη Δημοκρατία σε περιπτώσεις που ταξιδεύει ανήλικος. Δηλαδή, να ελέγχεται κατά πόσον ταξιδεύει με τη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Για το θέμα αυτό βέβαια, ενδέχεται να προκύψουν πολλά πρακτικά προβλήματα.»

       10. Το περιεχόμενο της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και θεωρώ ότι η διαφοροποίηση της διαδικασίας, συνάδει τόσο με το περιεχόμενο των διατάξεων της εθνικής μας νομοθεσίας όσο και με τις πρόνοιες της Σύμβασης.

        11. Σε παρέμβασή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017, χαιρέτισα τη νέα διοικητική πρακτική που υιοθέτησε το ΤΑΠ. Παράλληλα, έθεσα τους προβληματισμούς μου σε ότι αφορά τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 [141/(2002)] και τη διοικητική πρακτική που ακολουθείται σε σχέση με τις προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίου σε παιδιά, δεδομένου ότι τόσο το δελτίο ταυτότητας όσο και το διαβατήριο χρησιμοποιούνται από τους κατόχους τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα.
         12. Έχω την άποψη ότι οι διατάξεις οι οποίες εισάγονται με την υπό συζήτηση πρόταση Νόμου αναφορικά με τις διαδικασίες έκδοσης δελτίου ταυτότητας σε παιδιά – και τις υπάρχουσες διατάξεις για τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου - δεν προστατεύεται απαραίτητα οποιοδήποτε παιδί από ενδεχόμενες απαγωγές. Ο περιορισμός του δικαιώματος του παιδιού για απόκτηση ταυτότητας ή/και διαβατηρίου παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησής του, ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτό, παραβιάζεται και το δικαίωμα του παιδιού διατήρησης της ταυτότητας του, περιλαμβανομένης της εθνικότητάς του και οικογενειακών του δεσμών, όταν ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από άλλη χώρα.

         13. Παράλληλα, πιστεύω, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν στην έκδοση δελτίου ταυτότητας, δε διασφαλίζουν, απαραίτητα, την προστασία του παιδιού από το ενδεχόμενο παράνομης μετακίνησής του, από τη στιγμή που τα παιδιά που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες απαγωγής, είναι αυτά των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς κατάγονται από άλλη χώρα ή είναι υπήκοοι άλλης χώρας και, ως εκ τούτου, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης διαβατηρίου από τις Αρχές της άλλης χώρας καταγωγής/ υπηκοότητάς τους. Από εκεί και έπειτα, μόνο η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές στα σύνορα, στα σημεία ελέγχου της πράσινης γραμμής και ο αποτελεσματικός έλεγχος της πράσινης γραμμής μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του παιδιού από παράνομες μετακινήσεις.

         14. Υπό το φως των πιο πάνω, δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση Νόμου. Θεωρώ ότι το θέμα της έκδοσης δελτίου ταυτότητας σε παιδιά ακόμη και εάν ένας εκ των δύο γονέων αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του έχει επιλυθεί με τη σωστή εφαρμογή των προνοιών του Νόμου στη βάση της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα.       Υπόμνημα για ταυτότητες Επιτρ.Νομικών 21.6.2017.doc (Μέγεθος Αρχείου: 409 KB)

       Αποστολή της σελίδας Αρχή
       Οικογένεια

       Δικαιώματα


       © 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

       Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας