Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η παρούσα Τοποθέτηση συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και ιδιαίτερα τα άρθρα 4(1)(ε), (θ) και (2)(δ). Η παρούσα Τοποθέτηση πραγματεύεται το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των ατόμων με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίαςΚατεβάστε το αρχείο Acrobat 11 11 86- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Απρ.2019.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top