Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Ολοκλήρωση έρευνας με θέμα: ¨Η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας¨

Η Επίτροπος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για εντοπισμό και προώθηση των απόψεων των παιδιών καθώς και προς υλοποίηση των ειδικότερων αρμοδιοτήτων της για την διεξαγωγή μελετών για την κατάσταση των παιδιών στην Κύπρο, έχει συμπεριλάβει στο Σχέδιο Δράσης της για το 2008 την διεξαγωγή έρευνας με θέμα: ¨Η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας¨.

Σκοπός της μελέτης είναι η απεικόνιση του βαθμού εφαρμογής των συγκεκριμένων τρόπων ή ελλείψεων που έχουν σχέση με τις εφαρμογές των προνοιών του Άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας της Κύπρου.

Προς τούτου το Γραφείο μας έχει προχωρήσει σε Διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή/Ερευνητικού Φορέα με την Συνοπτική Διαδικασία όπως αυτή προνοείται στο Άρθρο 84(1)(γ) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 (Ν.12(1)/2006) και τους περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς Κανονισμούς του 2007 (Κ.Δ.Π.201/2007).

Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί.

Ακολουθούν α) αναλυτική έκθεση της έρευνας
β) συνοπτική παρουσίαση της έρευνας σε μορφή Power PointΚατεβάστε το αρχείο Acrobat Apotelesmata erevnas.gr.pdf
Κατεβάστε το αρχείο PowerPoint Children´s Right to Participation in Out of Home Care 07 03.ppt


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top