Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - ΚύπροςΕνεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ετοίμασε την παρούσα Έκθεση, στη βάση διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνων και αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές για την αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας των παραστάσεων παιδικού/νεανικού θεάτρου καθώς και των διαδικασιών ηλικιακής ταξινόμησης όλων των παραστάσεων, για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού και ειδικά των γονιών/κηδεμόνων, σχετικά με την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών που είναι κατάλληλες για παρακολούθηση.

Η παρούσα Έκθεση κοινοποιείται, παράλληλα, στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για σκοπούς Κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και στον Εκτελεστικό Διευθυντή Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) και τους παραπονούμενους για σκοπούς ενημέρωσης.Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΚΘΕΣΗ θεατρικές παραστάσεις 19.4.2017.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top