Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - ΚύπροςΔιεξάγεται αυτές τις μέρες (19 και 20 Σεπτεμβρίου 2022) το 26ο Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) στο Rekjiavik της Ισλανδίας, στο οποίο συμμετέχουν, εκ μέρους της Επιτρόπου, η Επικεφαλής του Γραφείου της και ένας Λειτουργός.

Οι Επίτροποι για το Παιδί φέτος συζητούν για τη διασφάλιση των Δικαιωματων του Παιδιού εν μέσω Κλιματικής Κρίσης- ειδικότερα σήμερα συζητούν για την ετοιμασία του Γενικού Σχολίου αρ.26 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που πραγματεύεται το πως η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθοδηγεί τα κράτη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στη ζωή των παιδιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συμμετοχή και ενεργό εμπλοκή των παιδιών στην προετοιμασία του Γενικού Σχολίου, αλλά και γενικότερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Επί τούτου, συμμετείχε και η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Επιτρόπου της Ισλανδίας στο συνέδριο, η οποία παρουσίασε τη Στρατηγική που έχει η χώρα τους για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη δεύτερη μέρα του Ετήσιου Συνεδρίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων το βήμα πήρανκατά κύριο λόγο,τα παιδιά: εκπρόσωποι των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων που απαρτίζουν την ομάδα ΕΝΥΑ (European Network of Young Advisors) αναφέρθηκαν στην ανάγκη συμπερίληψης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο και παρουσίασαν προγράμματα που εφαρμόζονται σε οικολογικά σχολεία. Περαιτέρω, παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους όσον αφορά στο τι μπορούν τα ίδια τα παιδιά να κάνουν: π.χ. μείωση της τάσης καταναλωτισμού μας, γιατί η παραγωγή προϊόντων καταναλώνει ενέργεια- να περιοριζόμαστε σε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.

Προχώρησαν δε στη διαπίστωση ότι, ενώ υπάρχουν διάφοροι ΜΚΟ που παλεύουν για το περιβάλλον, το σχολείο εντούτοις δεν έχει ακόμα υιοθετήσει δυνατές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα ΕΝΥΑ τόνισε την ανάγκη της στήριξης από τους ανεξάρτητους θεσμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τα ίδια τα παιδιά να λειτουργούν ως πρεσβευτές δικαιωμάτων.

Τα παιδιά ευχαρίστησαν όλους τους Επιτρόπους που σε κάθε χώρα αγωνίζονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Σημαντική επίσης ήταν και η παρουσίαση της Στρατηγικής του ΣτΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και αναφορά στην κλιματική κρίση.ENOC holds its 26th Annual Conference and General Assembly meeting in Reykjavik, Iceland, on 19th -21st of September 2022. The Conference is hosted by the Ombudsman for Children in Iceland represented by Salvör Nordal who, on the same occasion, will take over the Chairmanship of ENOC for the coming year.

The ENOC Annual Conference will be the concluding event on the annual theme "Children's rights & Climate Justice".

ENOC members, academics, experts, representatives of local authorities, international and European governmental and non-governmental organisations, will be in attendance to share knowledge, experience, promising or bad practices on the Conference theme and discuss ways for improvement and common solutions. Young people participating in the ENYA project will also play an active role throughout the event. They will be hosting sessions related to different aspects of the Conference theme and will also present in an interactive and inclusive way their recommendations on Climate Justice as part of ENYA 2022 activities.


Παρουσίαση Επιτρόπου για δράσεις του Γραφείου της εντός του 2022


Πρόγραμμα 26ου Ετήσιου Συνεδρίου ENOC


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top