English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Υπόμνημα της Επιτρόπου στη συζήτηση των θεμάτων που άπτονται της Ειδικής Εκπαίδευσης κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 7/6/2017.

07/06/2017
Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, στη συζήτηση των θεμάτων

    1. Τα προβλήματα και οι προοπτικές της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο

    2. Η πορεία εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

    3. Παράταση του εξεταστικού χρόνου που δίδεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες

    4. Η ανάγκη άμεσης λειτουργίας του Μηχανισμού Έγκαιρου Εντοπισμού και Στήριξης για παιδιά με Ειδικές Ανάγκες στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού
Τετάρτη 07/06/2017 – 10 π.μ.

Θέματα 1-3:

1. Θέματα που αφορούν την αγωγή και εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά με αναπηρίες, και ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει, οι πολιτικές που ακολουθούνται, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, και οι ακολουθούμενες πρακτικές και διαδικασίες, έχουν συζητηθεί επανειλημμένα ενώπιον της παρούσας Επιτροπής. Αυτό αναδεικνύει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που υπάρχει στο επίπεδο της κοινωνίας και, κατ’ επέκταση, στο επίπεδο των λαϊκών αντιπροσώπων, για τα θέματα αυτά και, ταυτόχρονα, τη σημασία και την πολυπλοκότητά τους.


2. Έχω αναφερθεί σε προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής, στο νομικό πλαίσιο που διέπει την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και, ως εκ τούτου, δε θα επανέλθω εδώ. Αντί τούτου, υπογραμμίζω ότι η ποιότητα και το επίπεδο της αγωγής και εκπαίδευσης είναι ουσιαστικός δείκτης του παιδοκεντρικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Της δυνατότητάς του, δηλαδή, να επιτύχει να ανταποκριθεί στον στόχο της ανάπτυξης της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και της πληρέστερης δυνατής ανάπτυξης των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του, όπως ορίζει το Άρθρο 29 (1) α της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


3. Ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έχω καταθέσει αριθμό παρατηρήσεων, προτάσεων και εισηγήσεων, με παρεμβάσεις μου προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με Υπομνήματα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και με δημόσιες Θέσεις και Εκθέσεις, στις οποίες αναφέρθηκα στη Συνεδρία της Επιτροπής, ημερομηνίας 09/02/2016.


4. Πιο συγκεκριμένα, πέραν των παρεμβάσεων μου προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνων που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών, έχω δημοσιοποιήσει, σε σχέση με θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, δύο Θέσεις της Επιτρόπου [«Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, 28/04/2010» και «Θέση της Επιτρόπου για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες, Δεκ. 2011»]. Έχω επίσης δημοσιοποιήσει μια Έκθεσή, στις 29/04/2014, η οποία τιτλοφορείται “Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τον εντοπισμό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα πλαίσια του σχολείου” και το Νοέμβριο του 2014 συμπληρωματική Έκθεση με τίτλο “Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία” . Οι Θέσεις και οι Εκθέσεις της Επιτρόπου έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Κοινοβουλετικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, όπου υπήρξαν δεσμεύσεις από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για σταδιακή υλοποίησή τους.


5. Μόλις χθες, 06/07/ 2017 δημοσιοποίησα την «Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τις διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης». Την Έκθεση είχα προηγουμένως αποστείλει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και στα Μέλη της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.


6. Θα ήταν ευχής έργο εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού αφιέρωνε μια από τις προσεχείς της συνεδρίες προκειμένου να συζητήσει εκτενώς τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις που καταθέτω στην Έκθεση αυτή.


7. Υπογραμμίζω εδώ σήμερα την εισήγησή μου, όπως το ΥΠΠ προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία να προβεί σε αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρίες, διερευνώντας κατά πόσο το σύστημα αυτό συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης για Άτομα με Αναπηρίες. Πρέπει να καθοριστεί, ξεκάθαρα, η συνάφεια μεταξύ του επιδιωκόμενου αποτελέσματος της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των βασικών Αρχών που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.


8. Μετά από δεκαοκτώ χρόνια, από τη θέσπιση του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου του 1999, είναι πλέον καιρός, αφού αξιολογηθεί η παρούσα κατάσταση πραγμάτων, να προχωρήσει η Πολιτεία σε ριζικό εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θεμελιώνεται στις αρχές της ενιαίας εκπαίδευσης.


9. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος, κάθε παιδί, πρέπει να λαμβάνει τη στήριξη και τη βοήθεια που χρειάζεται, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και άλλες απαιτήσεις του σχολείου, κατά τρόπο που να μη βρίσκεται σε μειονεκτική ή θέση αδυναμίας, σε σχέση με άλλα παιδιά. Η υποχρέωση του Κράτους είναι να μεριμνά για την παροχή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εξειδικευμένης βοήθειας, σε κάθε παιδί που την χρειάζεται, εντός της γενικής τάξης. Θεωρώ ότι, για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του συγκεκριμένου στόχου, πρέπει να γίνονται οι ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε να ακολουθείται με συνέπεια το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού, στοχεύοντας στην ουσιαστική εμπλοκή των παιδιών με αναπηρίες στη γενική τάξη.


10. Οποιαδήποτε εκπαιδευτική διευθέτηση γίνεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο παιδί, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει, υπηρετεί την Αρχή της Μη Διάκρισης. Η όποια «διευκόλυνση» - ο όρος ίσως δεν αποδίδει ακριβώς τον χαρακτήρα της υπηρεσίας που παραχωρείται στο παιδί – απορρέει και υπηρετεί την ευθύνη της πολιτείας να μεταχειρίζεται όλα τα παιδιά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν και πάντα στη βάση της ισότητας των ευκαιριών. Ως εκ τούτου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτή ως προνομιακή μεταχείριση.


11. Αυτή η διευθέτηση αναμένεται να ισχύει και να εφαρμόζεται σε κάθε εκπαιδευτική περίσταση, περιλαμβανομένης αυτής των γραπτών εξετάσεων, είτε αυτές αφορούν τις εξετάσεις στην τάξη ή το σχολείο ή τις παγκύπριες εξετάσεις. Εάν και εφόσον, για παράδειγμα, μετά από την πολυθεματική αξιολόγηση του παιδιού, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, έχει αποφασίσει ότι, λόγω των ιδιαίτερων γνωστικών ή/και άλλων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει το παιδί, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας γραπτής εξέτασης, σε μια συνθήκη ισονομίας με τα υπόλοιπα παιδιά, χρειάζεται περισσότερο χρόνο, τότε αυτός το χρόνος θα πρέπει να διατίθεται στο παιδί, τόσο στο πλαίσιο της εξέτασης στην τάξη όσο και στο πλαίσιο κάθε άλλης εξέτασης, περιλαμβανομένων των παγκύπριων εξετάσεων. Η θέση αυτή ισχύει φυσικά, και για κάθε άλλης μορφή εκπαιδευτική διευθέτηση γίνεται για το παιδί – όπως, για παράδειγμα, η χρήση τυπολογίου.


12. Σημειώνω και υπογραμμίζω ότι, οι όποιες εκπαιδευτικές διευθετήσεις (διευκολύνσεις) γίνονται για τα παιδιά με αναπηρίες δεν είναι, σε καμιά περίπτωση, και ούτε πρέπει να προσλαμβάνονται ως προνομιακή μεταχείριση, αλλά ως εργαλεία εφαρμογής και εμπέδωσης της ισότιμης μεταχείρισης όλων των παιδιών, στη βάση της Αρχής της Μη Διάκρισης.

Θέμα 4:
Επί του συγκεκριμένου παραπέμπω την Επιτροπή στο σχετικό υπόμνημα που κατέθεσα κατά τη συνεδρία της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου 2014, το οποίο επισύναψα σε υπόμνημα που κατέθεσα στην Επιτροπή υπό την παρούσα σύστασή της, στις 09/02/2016Υπόμνημα ΕΠΔΠ Επιτροπή Παιδείας Ειδική Εκπαίδευση 7.6.2017.docx (Μέγεθος Αρχείου: 143 KB)


Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας