Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Επίσκεψη Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δώσε φωνή στην άποψή σου»
στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

Στις 4 Μαρτίου 2016 η Επίτροπος επισκέφτηκε το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στο πλαίσιο του προγράμματος «Δώσε φωνή στην άποψή σου». Το θέμα της επίσκεψης αφορούσε στην εκπαίδευση για έναν πολιτισμό ειρήνης. Κατά την επίσκεψη η Επίτροπος συζήτησε με τη διευθυντική ομάδα την πολιτική που εφαρμόζει το σχολείο σε σχέση με το θέμα, ενώ με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό συζήτησε πτυχές οι οποίες δρουν θετικά ή αρνητικά στην περαιτέρω προώθηση κουλτούρας ειρήνης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού εξέφρασαν την άποψη ότι, ο γνωσιοκεντρικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος και η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης προς τα παιδιά για τη διαχείριση διαφορετικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθειά τους. Επεσήμαναν ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση ειρηνικής κουλτούρας είναι η δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και η αντιμετώπιση των παιδιών στη βάση των ιδιαιτεροτήτων τους, η διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και η προσαρμογή των αντικειμένων που διδάσκονται με τρόπο που να προωθεί τις αρχές της ειρηνικής κουλτούρας.

Κατά τη διαβούλευση που είχε η Επίτροπος με τα παιδιά, τα οποία προηγουμένως είχαν λάβει μέρος σε βιωματικό εργαστήρι με θέμα την εκπαίδευση για έναν πολιτισμό ειρήνης και τα οποία εκπροσωπούσαν όλα τα τμήματα του σχολείου, συζητήθηκαν τρόποι προώθησης του θέματος στο σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά αναφέρθηκαν εκτενώς στη εξεύρεση τρόπων ουσιαστικής συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και στήριξής τους στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν τα ίδια και αφορούν πτυχές της προώθησης ειρηνικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον. Κατέθεσαν επίσης, εισήγηση για αφιέρωση εκπαιδευτικού χρόνου για διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων και συζητήσεων σε θέματα που σχετίζονται με πτυχές της κουλτούρας ειρήνης και στην προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας και ανθρωπίνων σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς.

Σε διευρυμένη συγκέντρωση αριθμού τμημάτων του σχολείου η Επίτροπος εξήγησε τις αρμοδιότητές της και άκουσε τις απόψεις των παιδιών που παρευρέθηκαν σε σχέση με την προώθηση κουλτούρας ειρήνης στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα παιδιά, μεταξύ άλλων, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδιαίτερα, σε σχέση με την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη και επεσήμαναν εκπαιδευτικές και κοινωνικές πτυχές οι οποίες επενεργούν αρνητικά στην προώθηση κουλτούρας ειρήνης. Αναφέρθηκαν επίσης, στην καθυστέρηση και στις αντιφάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος να προωθήσει την ειρηνική κουλτούρα. Ένα παιδί διερωτήθηκε χαρακτηριστικά «…Τόσα χρόνια μας μάθαιναν να τους μισούμε, τώρα πώς ξαφνικά θα πρέπει να τους αγαπήσουμε;..»
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top