Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], η Επίτροπος ετοίμασε, στη βάση διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνου, την παρούσα Θέση.

Το παράπονο αφορούσε τις ανησυχίες γονέων και άλλων πολιτών, λόγω της έκθεσης σε τεχνητές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. wi-fi, ευρυζωνικά δίκτυα, κινητά τηλέφωνα, κεραίες αναμετάδοσης, κ.λπ.) και για τις επιπτώσεις που η συγκεκριμένη ακτινοβολία ενδεχομένως να επιφέρει, κυρίως στην υγεία των παιδιών. Στόχος της παρέμβασης της Επιτρόπου ήταν να καταλήξει σε συμπεράσματα για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών, εξαιτίας της πολιτικής του Κράτους ή/και των διοικητικών πρακτικών που εφαρμόζονται επί του θέματος.

Η παρούσα Θέση κοινοποιήθηκε, παράλληλα, στον Υπουργό Εσωτερικών, τον Έπαρχο Λευκωσίας, τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ΥΜΕΕ, τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και την Πρόεδρο και Μέλη της Εθνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού για σκοπούς ενημέρωσης, στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς, επίσης, στους παραπονούμενους γονείς και πολίτες, για σκοπούς ενημέρωσης.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 11.17.05.05.50_Θέση_Ηλεκτρομαγνητικά_final_5.9.2019.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top