Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, διαβούλευση του Υπουργού Υγείας, Δρ.Γιώργου Παμπορίδη, με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ), όσον αφορά στην Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία, την οποία διοργάνωσε η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά.

Η Επίτροπος, οργάνωσε τη διαβούλευση με τα παιδιά, κατόπιν παράκλησης του Υπουργού Υγείας, που της υποβλήθηκε στο περιθώριο συνάντησης που είχαν τον περασμένο Νοέμβριο, για να ακούσει ο Υπουργός τις απόψεις της Επιτρόπου σε σχέση με την υπό διαμόρφωση Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία. Η Επίτροπος χαιρέτισε τότε την απόφαση του Υπουργού Υγείας να προχωρήσει με την ανάπτυξη της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής και εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την πρόθεσή του να ζητηθούν οι απόψεις και των ιδίων των παιδιών.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης, τα μέλη της ΟΕΣ, συζήτησαν με τον Υπουργό και την Επίτροπο, το περιεχόμενο του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία. Ανέπτυξαν επίσης απόψεις ως προς το πώς διαμορφώνονται υπηρεσίες υγείας φιλικές προς τα παιδιά, με ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο χώρο του σχολείου.

Με το τέλος της συνάντησης, ο Υπουργός, ευχαρίστησε την Επίτροπο για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει τη διαβούλευση και εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το δημιουργικό διάλογο που είχε μαζί με τα παιδιά. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι οι απόψεις των παιδιών θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής.

Η Επίτροπος με τη σειρά της, εξέφρασε την ικανοποίησή της στον Υπουργό, για τη συμμετοχή του στη διαδικασία, σημειώνοντας ότι αυτή εδράζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού και επεσήμανε ότι, θα παρακολουθεί καθηκόντως την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία.


Λίγα λόγια για το θέμα της διαβούλευσης:

Η υγεία στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσεγγίζεται με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή, ως η κατάσταση πλήρους φυσικής, νοητικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι, απλά, ως η απουσία ασθένειας. Το άρθρο 24 της Σύμβασης αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει την υποχρέωση της Κυπριακής πολιτείας, όπως και κάθε άλλου Κράτους που συμμετέχει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να αναπτύσσει παιδοκεντρικές πολιτικές. Τα Κράτη πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών, δίνοντας σημασία στα ακόλουθα: (α) Διαθεσιμότητα (availability): η πρωτοβάθμια παροχή υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσίες ευαίσθητες στις ανάγκες των εφήβων, με ιδιαίτερη προσοχή στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και την ψυχική υγεία, (β) Πρόσβαση (accessibility): οι υπηρεσίες και τα αγαθά υγείας και οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι γνωστές και εύκολα προσβάσιμες (οικονομικά, σωματικά και κοινωνικά) σε όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο, όταν είναι απαραίτητο, (γ) Αποδοχή (acceptance): Σεβόμενοι πλήρως τις πρόνοιες και τις αρχές της Σύμβασης, όλες οι υπηρεσίες και τα αγαθά υγείας και οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να σέβονται τις πολιτιστικές αξίες, να είναι ευαίσθητες σε θέματα φύλου, να σέβονται την ιατρική δεοντολογία και να είναι αποδεκτές από τα παιδιά και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, (δ) Προσαρμογή (adjustability): οι υπηρεσίες υγείας και αγαθών πρέπει να είναι επιστημονικά και ιατρικά κατάλληλες, οι οποίες απαιτούν εκπαιδευμένο προσωπικό για τη φροντίδα παιδιών, τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους.

Για να δείτε τις απόψεις και εισηγήσεις των παιδιών κατά τη διαβούλευσή τους με τον Υπουργό Υγείας, πατήστε ΕΔΩ.


Για να δείτε το τελικό κείμενο της Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον Τομέα της Υγείας, όπως έχει διαμορφωθεί, πατήστε το σύνδεσμο πιο κάτω:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top