Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, στο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC) με θέμα «Children on the move» στη Βαρκελώνη, 30-31 Μαΐου 2013

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), προέδρευσε των εργασιών του σεμιναρίου του ENOC που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη στις 30 και 31 Μαΐου 2013, με θέμα «Children on the move». Το σεμινάριο αυτό αποτελεί προπομπό του 17ου Ετήσιου Συνεδρίου του ENOC, που φέτος θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Children on the move».

Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που πολλές φορές βιώνουν τα παιδιά μεταναστών, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του ENOC αναφορικά με το πιο πάνω θέμα. Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι για το Παιδί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις κατηγορίες παιδιών μεταναστών που εντοπίζονται στη χώρα τους, καθώς και καλές πρακτικές για το πώς τυγχάνουν χειρισμού τέτοιες περιπτώσεις.

Τα πορίσματα του σεμιναρίου, θα αποτελέσουν τη βάση για τον καταρτισμό επίσημης Δήλωσης του Δικτύου που θα ετοιμαστεί από τον ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα μετανάστευσης, κο Yve Pascouau. Πιο συγκεκριμένα, η Δήλωση αυτή, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει εισηγήσεις προς τα κράτη, για αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο να γίνει εφικτή η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών μεταναστών. Η Δήλωση αυτή θα τεθεί για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ENOC που θα διεξαχθεί μετά το 17ο Ετήσιο Συνέδριο στις Βρυξέλλες.

Λίγα λόγια για το ENOC:

Το ΕΝΟC σήμερα αριθμεί 41 μέλη-ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς για τα δικαιώματα των παιδιών (independent children’s rights institutions-ICRIs) από 34 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 23 από τις 27 χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ. Στόχος του ΕΝΟC είναι η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά διασφαλίζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (United Nations Convention on the Rights of the Child-UNCRC). Συγκεκριμένα, λειτουργεί ως δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματική υποστήριξη μεταξύ των μελών του, προωθεί το σχεδιασμό στρατηγικών για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης, υποστηρίζει την ίδρυση νέων ICRIs, προσφέροντας στήριξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες και, τέλος, ενθαρρύνει την επαφή και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των διαφόρων ICRIs και δικτύων από όλο τον κόσμο.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δελτίο Τύπου Βαρκελώνη Μάιος 2013.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top