English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Νέα και Εκδηλώσεις English
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Υπόμνημα της Επιτρόπου στη συζήτηση του θέματος «Συνοδοί παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 13/09/2017

13/09/2017

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Έχω επανειλημμένα αναφέρει ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής, την ανάγκη ολικής αναθεώρησης της νομοθεσίας που αφορά την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες. Μετά από δεκαεπτά και πλέον χρόνια, από την εφαρμογή της σχετική νομοθεσίας θεωρώ ότι έχει συσσωρευθεί εκείνη η εμπειρία και γνώση που επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας προς όφελος του συμφέροντος των παιδιών.


2. Το θέμα των συνοδών παιδιών που λαμβάνουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση με έχει απασχολήσει, μέσω της μελέτης και διερεύνησης παραπόνων που μου υποβλήθηκαν από γονείς, σε διάφορες περιπτώσεις. Συνοψίζοντας τα παράπονα αυτά σταχυολογώ μερικά από τα σημεία για τα οποία έχω κληθεί να διερευνήσω:


  i. Διαδικασίες πρόσληψης των συνοδών από τις Σχολικές Εφορείες. Διατυπώνονται παράπονα από γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Πρόσληψης, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προειλημμένες και ότι στην ουσία δεν λαμβάνεται υπόψιν η δική τους άποψη ή/και η προτίμηση του παιδιού δεδομένου ότι οι γονείς συμμετέχουν κατά μειοψηφία (1 ψήφος στους 7) και λόγω του ότι οι εκπρόσωποι της Σχολικής Εφορείας αποτελούν πάντα πλειοψηφία (4 στους 7). Οι γονείς εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους από το γεγονός ότι η ενδεχόμενη αντίθετη ψήφος τους δεν μπορεί να ανατρέψει την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής. Το ζητούμενο είναι η καθιέρωση κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσο η επιλογή συγκεκριμένου συνοδού θα υπηρετεί πρώτιστα και πάνω απ’ όλα το συμφέρον των ενδιαφερόμενων παιδιών.
  ii. Σχέση γονέων/ σχολικής εφορείας ή/ και συνοδού. Έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, γονείς αντιτίθενται την εργοδότηση συγκεκριμένης συνοδού, γεγονός που δημιουργεί προστριβές κι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε όλα τα μέρη και που συνήθως επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του παιδιού. Οι σχέσεις αντιπαλότητας που δημιουργούνται έχουν ως αποτέλεσμα το παιδί να βιώνει ψυχολογική βία και να παραβιάζεται η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού.

  iii. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες γονείς ζητούν, και μάλιστα επιτακτικά, την πρόσληψη συγκεκριμένης συνοδού με προδιαγραφές που ορίζουν οι ίδιοι και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν προνοούνται από τους κανονισμούς (π.χ. αίτημα για ανάθεση εκπαιδευτικού συγκεκριμένης ειδικότητας για να συνοδεύει το παιδί σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου, απόσπαση εκπαιδευτικού για παραγωγή εξειδικευμένου διδακτικού υλικού για το παιδί κ.λπ.). Αντίστοιχα, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι γονείς αιτούνται την απομάκρυνση συγκεκριμένης συνοδού, αμφισβητώντας την επαγγελματική της επάρκεια.


  iv. Αιτήματα γονέων για ανάθεση αποκλειστικής συνοδού. Γονείς επικαλούμενοι κυρίως θέματα υγείας και ασφάλειας (ορολογία «ατομική συνοδός»/ «αποκλειστική συνοδός») ζητούν συνοδό η οποία να έχει αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα/ μέριμνα του παιδιού τους. Ωστόσο, ο Νόμος δεν προβλέπει αποκλειστική συνοδό.


  v. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένες προδιαγραφές για τα άτομα που εργοδοτούνται ως σχολικοί βοηθοί/ συνοδοί. Το μόνο (ελάχιστο) κριτήριο που απαιτείται είναι το Απολυτήριο Λυκείου.


  vi. Δεν υπάρχει ουσιαστική ή/και συστηματική κατάρτιση ή/ και επιμόρφωση των ατόμων που αναλαμβάνουν τη θέση της συνοδού.


  vii. Σε περίπτωση καταγγελίας εις βάρος συγκεκριμένης σχολικής βοηθού που ήδη εργοδοτείται (π.χ. για ανάρμοστη συμπεριφορά), τίθεται θέμα σε ότι αφορά την εγκυρότητα της έρευνας που διεξάγει η αρμόδια Αρχή, λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει οι συνοδοί με άτομα που εμπλέκονται στη διερεύνηση. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη για σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία να ερευνά τις καταγγελίες πολιτών.


    ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ:3. Χρειάζεται να υπάρχει σαφήνεια, σε ότι αφορά τους όρους εντολής των Επιτροπών Πρόσληψης, τα κριτήρια επιλογής και τα σχέδια υπηρεσίας των συνοδών και τα κριτήρια στη βάση των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις των Επιτροπών Πρόσληψης.


4. Οι όποιες αποφάσεις των Επιτροπών Πρόσληψης συνοδών πρέπει να τεκμηριώνονται στη βάση του συμφέροντος του παιδιού και, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Επιτροπές να προβαίνουν σε ανάλογη επανεξέταση και αναθεώρηση των αποφάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδείκνυται η αρμόδια Αρχή να προβαίνει στη σύσταση επαγγελματικής ομάδας, ώστε να αξιολογούνται οι εξειδικευμένες ανάγκες και η συναισθηματική κατάσταση ενός παιδιού και, όπου είναι εφικτό, να αποτυπώνεται η άποψη του παιδιού στην επιλογή συνοδού.Υπόμνημα ΕΠΔΠ Επιτροπή Παιδείας Ειδική Εκπαίδευση 13 09 2017.docx (Μέγεθος Αρχείου: 175 KB)


Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας