Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου το 1989 σηματοδότησε την επιτυχή έκβαση προσπαθειών 70 σχεδόν χρόνων για να διασφαλιστεί ότι η παγκόσμια κοινωνία δίδει την απαιτούμενη αναγνώριση στα παιδιά ως ξεχωριστές οντότητες. Η σημερινή επέτειος δίδει την ευκαιρία για αναψηλάφηση της προόδου που επιτεύχθηκε στη ζωή των παιδιών. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους σήμερα δεν είναι πλέον επιλογή, ούτε στάση καλοσύνης, αγαθοεργίας και συμπόνιας προς τα παιδιά, αλλά νομοθετική επιταγή.

Η Σύμβαση δε συνιστά ένα στεγνό κατάλογο με τα δικαιώματα του παιδιού αλλά αποτελεί μια αναλυτική, περιεκτική και εκτενή κατάσταση των υποχρεώσεων των κρατών μελών που πρέπει να αναγνωρίσουν και να διασφαλίσουν στο παιδί. Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν είτε άμεσο χαρακτήρα, με απευθείας παροχές στο παιδί, είτε έμμεσο χαρακτήρα, υποβοηθώντας τους γονείς και την οικογένεια να ασκήσουν ικανοποιητικά τον πρωτογενή τους ρόλο απέναντι στο παιδί. Επομένως, η Σύμβαση πρέπει πάντοτε να διαβάζεται και να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο κείμενο. Η τριγωνική σχέση μεταξύ παιδιού, οικογένειας και κράτους εισάγεται και θεμελιώνεται με τη Σύμβαση, που συνιστά το μοναδικό διεθνές νομικό εργαλείο που την κατοχυρώνει νομικά. Παράλληλα, η Σύμβαση εγκαθιδρύει για πρώτη φορά, ως μέρος του διεθνούς δικαίου, την απευθείας σχέση μεταξύ του παιδιού και του κράτους. Η σχέση αυτή ακυρώνει την ως τότε πεποίθηση ότι οι γονείς έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στα παιδιά. Αναγνωρίζει το παιδί ως κάτοχο δικών του δικαιωμάτων και ενδυναμώνει το κράτος να παρεμβαίνει, όπου είναι αναγκαίο, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα του παιδιού, θεωρώντας ότι το συμφέρον του παιδιού δεν προστατεύεται πάντοτε από και στην οικογένεια του.

Η έναρξη της λειτουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο (μετά τη ψήφιση του ειδικού Νόμου 74(Ι)/2007), το 2008, σηματοδότησε μια νέα εποχή στην Κύπρο στον τομέα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας.

Η απόφασή μου να αφιερωθεί η φετινή χρονιά στο δικαίωμα της συμμετοχής των παιδιών, δίδοντας στο Πρόγραμμα Προτεραιοτήτων 2008 του Γραφείου μου, τον τίτλο «Τα παιδιά έχουν φωνή», ήταν μια συνειδητή προσπάθεια να βάλουμε το συγκεκριμένο δικαίωμα πάνω στο τραπέζι, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή των παιδιών σε όλους τους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν είναι απλά σχήμα λόγου να πούμε ότι, τα παιδιά έχουν φωνή και ότι για να ακουστεί χρειάζεται οι ενήλικες να κάνουν για λίγο παύση. Αυτά είναι οι καλύτεροι γνώστες των θεμάτων που τα αφορούν και γι΄ αυτό είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή τους μέσα από την έκφραση και προάσπιση των απόψεων, των ιδεών και των αναγκών τους, στο σχεδιασμό στόχων και προγραμμάτων που τα αφορούν.

Η ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού βασίζεται στην παροχή σ΄ αυτό της δυνατότητας για υγεία, ευημερία και αυτονομία. Η αυτονομία αποκτάται με την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στην όλη πορεία της ανάπτυξης του στους διάφορους τομείς της ζωής. Η συνδιαλλαγή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της ξεχωριστής του ταυτότητας. Αυτό που διαφοροποιείται, σταδιακά, είναι ο τρόπος συνδιαλλαγής, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το παιδί.

Η εφαρμογή του δικαιώματος της συμμετοχής του παιδιού απαιτεί μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές που στοχεύουν στην αλλαγή των κοινωνικών στάσεων, νοοτροπίας και συμπεριφορών και στην καλλιέργεια κλίματος αποδοχής και σεβασμού στις απόψεις των παιδιών. Δεν υπάρχει χαμένος στην πορεία αυτή αλλά μόνο κερδισμένοι, αφού η συμμετοχή των παιδιών στα οικογενειακά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά δρώμενα τα προετοιμάζει για μια υγιή ενήλικη ζωή.

Λευκωσία 20 Νοεμβρίου 2008
Κατεβάστε το αρχείο Word Μήνυμα ΕΠΔΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού - 20 Νοεμβρίου 2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top