Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], η Επίτροπος ετοίμασε, στη βάση διερεύνησης και αξιολόγησης παραπόνου που υποβλήθηκε από την παραπονούμενη μητέρα της ανήλικης, το παρόν Πόρισμα.Κατεβάστε το αρχείο Word 11.17.06.05.60 Πόρισμα Εκδίκαση Υπόθεσης Σεξ.Κακοποιήσης Παιδιού Δεκ. 2018.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top