Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σκοπός της παρούσας Αξιολόγησης είναι μέσα από την παρουσίαση/περιγραφή των γεγονότων συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης (case study) η οποία περιλαμβάνει όλα, κατά τη γνώμη μου, τα χαρακτηριστικά που έχουν οι περιπτώσεις αποξενωμένου παιδιού, τις οποίες εξέτασε διαχρονικά και μέχρι σήμερα το Γραφείο μου, να επαληθεύσω τα προβλήματα στη λειτουργία ή /και ελλείψεις του όλου συστήματος (Υπηρεσιών και Αρχών) και πως αυτά δυνατό να αποτυγχάνουν να προλάβουν ή και συμβάλλουν στη διαιώνιση/ εγκαθίδρυση της γονικής αποξένωσης.

Η γονική αποξένωση αποτελεί από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού, ζήτημα για το οποίο υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου μέχρι και σήμερα, πληθώρα παραπόνων για το χειρισμό που τυγχάνουν από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, κυρίως γύρω από τα ακόλουθα:

    · την ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης παιδιού- γονέα, όταν αυτή έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη στάση/ κατάσταση του γονέα με τον οποίο το παιδί διαμένει,

    · την ανάγκη ομαλής και συστηματικής τήρησης διαταγμάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα, και

    · την ανάγκη προστασίας του επηρεαζόμενου παιδιού από άσκηση ψυχολογικής βίας, στην προσπάθεια του ενός γονέα να το αποξενώσει από τον άλλον.

Έχοντας, ως εκ τούτου, διαμορφώσει μέσα από μακροχρόνια διερεύνηση, πλήρη εικόνα της ταλαιπωρίας που βιώνει ένα παιδί, όντας στη μέση της μεταξύ των γονέων του διαμάχης, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την εξέταση υποθέσεων γονικής μέριμνας από το Δικαστήριο, το Γραφείο μου δημοσιοποίησε, τις ακόλουθες Θέσεις και Έκθεση, οι οποίες αποστάληκαν στις αρμόδιες Αρχές/ Υπηρεσίες για δικές τους ενέργειες:

«Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με το ρόλο των κρατικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού-γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- Ιούλιος 2012».

• «Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε παιδιά και τις οικογένειές τους στους τομείς της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης- Απρίλιος 2017».

• «Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά αναφορικά με το ρόλο των κρατικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας παιδιού- γονέα του οποίου οι γονείς είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι- σε συνέχεια της Θέσης του 2012 – Οκτώβριος 2018».

Ενδεικτικά αναφέρω ότι από το 2014 μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου 233 παράπονα που αφορούν στον ανεπαρκή χειρισμό καταγγελιών που τυγχάνουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και την Αστυνομία για προβλήματα επικοινωνίας παιδιού- γονέα ή/ και παραβίαση διαταγμάτων γονικής μέριμνας. Ο χειρισμός που τυγχάνουν καταγγελίες για παραβίαση διαταγμάτων γονικής μέριμνας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω, επίσης, διερευνήσει και που θα επιδιώξω στο πλαίσιο της παρούσας Αξιολόγησης περίπτωσης να τοποθετηθώ, στη βάση της πιο κάτω μελέτης περίπτωσης.Κατεβάστε το αρχείο Word ΓΕΠ 11 17 08 06 147 - Αξιολόγηση - 26-6-2021.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top