Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σε σχέση με τις καταγγελίες για καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών που φιλοξενούνται στη Στέγη «Νέα Ελεούσα», η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έκρινε ότι ενδείκνυται όπως δοθεί δημοσιότητα στις μέχρι σήμερα ενέργειες της που αφορούν τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανήλικων παιδιών της Στέγης.

Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σύμφωνα με τον οικείο Νόμο N.74(Ι)/2007, περιλαμβάνουν τη συνεχή αξιολόγηση τυχόν ελλειμμάτων που παρουσιάζονται στις νομοθεσίες, διαδικασίες, διοικητικές πρακτικές και πολιτικές καθόσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η Επίτροπος μπορεί να απευθύνει σχετικές συστάσεις και εισηγήσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς και κατά την κρίση της να δίνει δημοσιότητα σε αυτές.

Το θέμα της καταπάτησης των δικαιωμάτων των ανήλικων παιδιών που φιλοξενούνται στη Στέγη «Νέα Ελεούσα» συζητήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 4.12.2007. Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού παρευρέθηκε στη συνεδρίαση και κατέθεσε μετά από προκαταρκτική μελέτη του Γραφείου της τις θέσεις της επί του θέματος. Διεφάνη ότι τα παιδιά αυτά καθημερινά κρατούνται κλειδωμένα στα δωμάτια τους 12-16 ώρες, μοιράζονται κοινούς χώρους με ενήλικες ενοίκους, και στη Στέγη δεν έχουν εξατομικευμένη θεραπευτική βοήθεια, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν παλινδρόμηση σε βαθμό που να έχουν γίνει πιο επιθετικά. Η Επίτροπος, αφού εξέτασε τα δικαιώματα των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, υπό το πρίσμα των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, παρέθεσε τις διαπιστώσεις της και προέβη σε εισηγήσεις με βάση τη Σύμβαση, τα δεδομένα της Κυπριακής πραγματικότητας και διεθνή δεδομένα που αφορούν την παιδική προστασία.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με επιστολή της προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάλεσε το αρμόδιο Υπουργείο και, ιδιαίτερα, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας όπως:
· διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που διαμένουν στη Στέγη «Νέα Ελεούσα»,
· προχωρήσουν τάχιστα στην αύξηση του προσωπικού της Στέγης,
· εφαρμόσουν πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ιδρυματικών λειτουργών,
· προχωρήσουν άμεσα στην πρόσληψη επιστημονικών ειδικοτήτων έτσι που να παρέχεται θεραπευτική βοήθεια στα παιδιά,
· προβούν σε άμεσο διαχωρισμό των παιδιών από τους ενήλικες που διαμένουν στη στέγη,
· ενθαρρύνουν την ενεργότερη συμμετοχή των οικογενειών των παιδιών στις αποφάσεις και σε πρακτικά ζητήματα της Στέγης,
· ενθαρρύνουν την ενεργότερη συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων που πλαισιώνουν το έργο της Στέγης.

Ταυτόχρονα η Επίτροπος ζήτησε να ενημερωθεί για τα χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των δεσμεύσεων που το Υπουργείο είχε αναλάβει ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για επίλυση των προβλημάτων των παιδιών στη «Νέα Ελεούσα» και, ειδικότερα: -
· καθόσον αφορά τη δέσμευση για άμεση απασχόληση έξι ειδικών στη Στέγη,
· τον προγραμματισμό της κτηριακής διευθέτησης διαχωρισμού των ανήλικων παιδιών και
· για τους συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα που το Υπουργείο σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία έχει θέσει προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών ώστε αυτά να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα τους όπως κατοχυρώνονται από τις σχετικές συμβάσεις και διεθνείς δεσμεύσεις.

Η διασφάλιση της απόλαυσης των δικαιωμάτων των παιδιών που διαμένουν σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας θα είναι μέσα στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το 2008.

17 Ιανουαρίου 2008Κατεβάστε το αρχείο Word Νέα Ελεούσα 17.01.2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top